• دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 21/09/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رییس صندوق کارآفرینی امید در استان،خبر داد
رییس صندوق کارآفرینی امید استان کرمان گفت: در مجموع در زمینه اشتغال روستایی در استان کرمان 742 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و برای 2 هزار و 20 نفر شغل ایجاد شده است.