• یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ -
  • 10 December 2023

  • یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ -
  • 10 December 2023
قواعد، عملکرد، ادراک، سیاست؛

دستیابی به اشتغال‌پذیری مادام‌العمر

با تغییرات سریع و پیشرفت شتابان فناوری، کارفرمایان و کارمندان به سختی می ‌توانند خود را با نیازهای هرروز بازار کار هماهنگ کنند. کارفرمایان باید همیشه نیروی کار مناسب در کسب و کار خود داشته باشند و کارمندان نیز باید بتوانند خود را در مسیر چالش ‌های جدید توانمند نگه دارند.

نویسندگان: اشوک شاه/ جی. راس کلی/دیلیپ اسرینیواسن
با تغییرات سریع و پیشرفت شتابان فناوری، کارفرمایان و کارمندان به سختی می ‌توانند خود را با نیازهای هرروز بازار کار هماهنگ کنند. کارفرمایان باید همیشه نیروی کار مناسب در کسب و کار خود داشته باشند و کارمندان نیز باید بتوانند خود را در مسیر چالش ‌های جدید توانمند نگه دارند.
 امروزه هر فردی در محیط کار با چند سوال اساسی رو به روست: آیا شغل من در خطر است؟ آیا آماده تغییرات هستم؟ چگونه می‌ توانم خود را با تغییرات هماهنگ نگه دارم؟ این کتاب، مهارت ها، ویژگی ‌ها و رویکردهای لازم را برای سازگار ماندن در دنیایی با تغییرات سریع جهانی، فناورانه و نوآورانه، بر می ‌شمارد. بسیاری از منتقدین معتقدند که این کتاب احتمالا جامع‌ ترین کتاب درباره چگونگی شاغل ماندن در بازار کار امروز است.
اخبار مرتبط
نظرات شما