• دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 08 August 2022

  • دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 08 August 2022
کافه کتاب؛

پیشگامان اقتصاد توسعه

این کتاب به‌دلیل گستردگی مضمون، تنوع مباحث، شناخت عرصه‌های جدید، و دیدگاه‌های تحلیلی نو، آخرین کلام در اقتصاد توسعه است.

نویسنده: جرالد میر، جوزف استیگلیتز
این کتاب به‌دلیل گستردگی مضمون، تنوع مباحث، شناخت عرصه‌های جدید، و دیدگاه‌های تحلیلی نو، آخرین کلام در اقتصاد توسعه است. مجموعه‌ی فصل‌های این کتاب از جنبه‌ی طرح موضوعات گوناگون از جامعیت خاصی برخوردار است: تحلیل دیدگاه‌های «پیشگامان»، یعنی نسل اول اقتصاددانان توسعه؛ بررسی دیدگاه‌های نسل دوم و نسل جدید ؛ بررسی مسائل و وظایف ناتمامی که برای نسل آینده به‌جا مانده است.
اخبار مرتبط
نظرات شما