• سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024
مقایسه درصد خانوارهای استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی؛

فاصله شهر و روستا در استفاده از لوازم زندگی

گزارش رفاه خانوار نشان می‌دهد در سال گذشته از میان دوازده قلم وسیله عمده زندگی، شهرنشینان بیشتر از خودروی شخصی و روستانشینان بیشتر از موتورسیکلت استفاده‌ کرده‌اند. همچنین، شهری‌های استفاده‌کننده از «ماشین لباسشویی» تقریبا 1.3 برابر روستاییان دارای این کالا بوده است...

الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی در سال 1401 تفاوت چشم‌گیری داشته است. برای مثال شهری‌های استفاده‌کننده از «ماشین‌لباسشویی» نزدیک به 1.3 برابر روستایی‌های استفاده‌کننده از این کالا هستند. درصد خانوارهای استفاده‌کننده از اقلامی مانند «جاروبرقی»، «اتومبیل شخصی» و «مایکروویو» نیز در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.
در مقابل، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته شهری‌ها از «اتومبیل شخصی» و روستایی‌ها از «موتورسیکلت» بیشتر استفاده کرده‌اند. «ماشین ظرفشویی» نیز در هیچ یک از دو منطقه متقاضی زیادی نداشته است به طوری که هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درصد خانوارهای استفاده‌کننده از آن زیر 9 درصد بوده است.
وجه اشتراک خانه‌های شهری و روستایی: اجاق گاز
اخیرا مرکز آمار گزارشی منتشرکرده که در آن درصد خانوارهای استفاده‌کننده از دوازده وسیله عمده زندگی را در مناطق شهری و روستایی در سال 1401 مقایسه کرده است. از میان این اقلام، الگوی مصرف روستاییان و شهری‌ها تنها در «اجاق گاز» یکسان است به طوری که در هر دو منطقه، 98.5 درصد خانوارها از این کالا استفاده کرده‌اند.
دومین کالایی که استفاده ساکنان هر دو منطقه در آن بالا بوده، تلویزیون رنگی است به طوری که 97 درصد شهری‌ها و 95.1 درصد روستایی‌ها در سال 1401 از تلویزیون رنگی استفاده کرده‌اند.
اختلاف الگوی مصرف میان شهرنشینان و روستانشینان
اختلاف الگوی مصرف شهری‌ها و روستایی‌ها در سایر اقلام عمق پیدا می‌کند. برای مثال کمتر از 70 درصد خانوارهای روستایی در سال گذشته از «جاروبرقی» استفاده ‌کرده‌اند در حالی که این عدد برای خانوارهای شهری بیش از 91 درصد است.
بالاترین اختلاف ثبت شده در مصرف لوازم عمده زندگی در سال گذشته مربوط به «ماشین لباسشویی» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 88 درصد شهری‌ها و 59.8 درصد روستایی‌ها در سال 1401 از این کالا استفاده‌ کرده‌اند. به عبارت دیگر، شهرنشینان استفاده‌کننده از «ماشین لباسشویی» نزدیک به 1.3 برابر روستایی‌های دارای این کالا بوده‌اند.
«خودرو» و «موتور» ترجیح شهری‌ها و روستایی‌ها
در سال گذشته شهرنشینان برای حمل‌ونقل خود خودرو را به موتور ترجیح دادند و 53.7 درصد آن‌ها از «اتومبیل شخصی» و 12.6 درصد آن‌ها از «موتور سیکلت» استفاده کرده‌اند. در حالی که درصد روستاییان استفاده‌کننده از اتومبیل شخصی و موتور سیکلت به ترتیب 37.1 درصد و 23.4 درصد ثبت شده است.
بنظر می‌رسد با توجه به قیمت بالای «ماشین ظرفشویی» این کالا در سال گذشته در هیچ یک از مناطق شهری و روستایی با استقبال مواجه نشده است به طوری که تنها 8 درصد شهرنشینان و 0.5 درصد روستایی‌ها از این کالا استفاده کرده‌اند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8530
اخبار مرتبط
نظرات شما