• دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ -
  • 30 January 2023

  • دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ -
  • 30 January 2023
از بهار تا پاییز ۱۴۰۱ مسیر سختی برای رسیدن به جایگاه امروز، یعنی عرضه خودروهای پرمتقاضی در بورس کالا، طی شد...
سال عزا 1400/06/21
سامانه تسهیلات کرونا راه‌اندازی شد و کارفرمایانی که واجد شرایط هستند می‌توانند در بخش کرونای سامانه کارا درخواست خود را برای دریافت تسهیلات حمایتی دولت ثبت کنند.
صفحه 1