printlogo


رشد 23 درصدی در دوره یازده ماهه؛
عملکرد «حگهر» در بهمن چگونه بود؟
عملکرد «حگهر» در بهمن چگونه بود؟
کد خبر: 10630
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در مدت 11 ماهه منتهی به بهمن حدود 4029 میلیارد تومان درآمد به دست آورد...
در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود 3269 میلیارد تومان بود. درآمد 11 ماهه نسبت به دوره مشابه قبل 23% رشد نشان می دهد. درآمد بهمن ماه نیز 330 ثبت شد که کمتر از دی ماه بود.
لینک مطلب: http://eghtesadkerman.ir/News/item/10630