printlogo


اتاق کرمان و دانشگاه شهید باهنر امضا کردند
تفاهم نامه برای ایجاد مرکز نوآوری
تفاهم نامه برای ایجاد مرکز نوآوری
کد خبر: 3995
تفاهم نامه اتاق کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان برای ایجاد مرکز نوآوری و تحول دیجیتال در صنایع بین روسای دانشگاه شهید باهنر و اتاق کرمان به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، این تفاهم نامه در راستای جهت دهی، راهبری و مدیریت پژوهش های مرتبط با توسعه نوآوری و فناوری در صنایع استان و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان صورت گرفت. از جمله اهداف راه اندازی این مرکز می توان به ارتقاء نوآوری در صنایع با استفاده از اساتید و متخصصان دانشگاهی، کمک به تحول دیجیتال در صنایع، عارضه یابی صنایع با مدل های بلوغ فناوری و نوآوری، مشاوره تخصصی در حوزه های فناوری و نوآوری صنایع استان و ایجاد زیرساخت ها و زمینه های ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه های فناوری و نوآوری اشاره کرد.
لینک مطلب: http://eghtesadkerman.ir/News/item/3995