printlogo


بورس بازنده بازارهای مالی؛
بازدهی هشت‌ماهه بازارها در ۱۴۰۰
بازدهی هشت‌ماهه بازارها در ۱۴۰۰
کد خبر: 4026
بازارهای مالی در سال ۱۴۰۰ با روند صعودی شاخص‌ها همراه بود. بیش‌ترین بازدهی مثبت را بازار خودرو با ۲۲ درصد افزایش ثبت کرد. در مقابل بازار سهام با بازدهی مثبت شش درصدی کم‌ترین روند مثبت شاخص را در بازارهای ثبت کرد.
بورس
بازار سهام سال ۱۴۰۰ را با شاخص ۱۲۹۵ هزار واحد آغاز کرد و ماه آذر را در کانال یک میلیون و ۳۶۰ آغاز کرد. شاخص بورس در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ روند نوسانی داشت و به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم صعود کرد اما پایدار نبود.
طلا و سکه
بازار طلا و سکه در سال ۱۴۰۰ روند نوسانی و صعودی داشت. طلا با ۱۴ درصد افزایش قیمت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ماه آذر، چهارمین بازار در بازدهی مثبت بود. قیمت طلا در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت و در ابتدای ماه آذر به کانال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید.
همچنین سکه با افزایش ۱۰٫۵ درصدی قیمت در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رتبه پنجم بازار را دارد. قیمت سکه در ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثبت شده بود و پس از گذشت حدود هفت ماه به کانال ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
خودرو و مسکن
بر اساس داده‌های مرکز آمار، شاخص رشد مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آبان حدود ۱۹ درصد رشد داشته است که رتبه دوم بازار از نظر بازدهی مثبت را دارد.
همچنین شاخص کالاهای بادوام(خودرو) بر اساس داده‌های مرکز آمار بیش‌ترین بازدهی مثبت را در بین بازارهای مختلف ثبت کرده است. شاخص قیمت خودرو از ابتدای سال ۲۲ درصد افزایش داشته است.
در چند ماه گذشته افزایش قیمت خودرو چشم‌گیر بود و بسیاری از خودروهای داخلی سقف قیمتی جدیدی را ثبت کردند.
لینک مطلب: http://eghtesadkerman.ir/News/item/4026