printlogo


یادداشت/ مجید نعمت‌الهی؛
آموزگار آگاه و فروتن
آموزگار آگاه و فروتن
کد خبر: 4184
«مهدی آگاه» اندیشمندی صادق و شریف و مصداق روشنی از «انسان آگاه» در زمانه خودنمایی ناآگاهان و بی‌خردان بود؛ آموزگاری که در محضرش از دانش و بینش عمیقش بهره‌مند می‌شدی و از قدرت تحلیل و روزآمدی اندیشه‌اش متحیر می‌ماندی...
اگر بگویم مجال همنشینی و همکلامی با «مهدی آگاه» را از ارزشمندترین ساعات و لحظات زندگی خود می‌دانم مبالغه نکرده‌ام و جز واقعیت نگفته‌ام. مهدی آگاه به خانواده‌ای منتسب است که همه در شمار بزرگان ایران و کرمانند؛ از پدرش غلامرضا آگاه که بنیان صنعت پسته ایران را نهاد و طلای سبز را به جهان معرفی کرد تا برادرش منوچهر آگاه که دکتری اقتصاد خود را از آکسفورد گرفت، معاون وزیر اقتصاد شد و به ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رسید. اما او خود به خصایص ممتازی شهره بود که از او چهره‌ای ماندگار ساخته است.مهدی آگاه اندیشمندی صادق و شریف و مصداق روشنی از «انسان آگاه» در زمانه خودنمایی ناآگاهان و بی‌خردان بود؛ آموزگاری که در محضرش از دانش و بینش عمیقش بهره‌مند می‌شدی و از قدرت تحلیل و روزآمدی اندیشه‌اش متحیر می‌ماندی. این اواخر مشکلات جسمی اگر از تاب و توانش کاسته بود از میل رو به فزونی او به آموختن و آگاهی یافتن هرگز و گمان نمی‌کنم در همه این سال‌ها هم مهدی آگاه روزی را سپری کرده باشد بی‌آنکه دغدغه‌ای جز پی گرفتن آخرین خبر و تحلیل‌ها و تازه‌ترین کتاب‌ها و نشریات ایران و جهان داشته باشد. آگاه بود و برای همه کسانی که با او مراوده و حشر و نشر داشتند،چراغ راه بود...
سفر به سلامت آقای آگاه
لینک مطلب: http://eghtesadkerman.ir/News/item/4184