printlogo


رستم از کابینه رفت، برکت از کابینه نرود!
4 میلیون خانه روی کاغذ ماند
4 میلیون خانه روی کاغذ ماند
کد خبر: 5593
در قصۀ دخترای ننه دریا آمده: "برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت" و حالا رستم از کابینه رفته در حالی که قرار بود 4 میلیون خانه بسازد و نساخته رفت...
عصر ایران نوشت:  استعفا یا عزل تکذیب شده رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی به واقعیت پیوست و شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل این وزارتخانه سرپرستی آن را بر عهده گرفته تا ظاهرا تحویل مهرداد بذر پاش دهد.
   حاشیه های رستم قاسمی آن قد زیاد شده بود که ترجیح دادند از او بخواهند کنار برود یا این که برکنار شد حال آن که از ابتدا هم چشم او دنبال وزارت نفت بود و به همین خاطر در دفاع از برنامۀ پیشنهادی خود به جای وزارت راه و شهرسازی می گفت نفت! نگاه او البته به مذاکرات احیای برجام هم بود و علیه برجام توییت می گذاشت!
   اظهار نظر دربارۀ موضوعات مختلف در حالی بود که مأموریت مشخصی داشت. بدین ترتیب که مطابق وعدۀ انتخاباتی ابراهیم رییسی قرار بود طی 4 سال 4 میلیون خانه بسازند یعنی سالی یک میلیون و حالا روی کاغذ مانده و او از وزارتخانه رفت و گویا تنها 60 هزار باب از این وعده محقق شد اگرچه رییس جمهور گفته وعده 4 میلیون خانه در چهار سال سرجای خود هست و شاید بخواهند در روز آخر بسازند و تحویل دهند! شاید همراه با یک میلیون شغل در ازای یک میلیون تومان!
  ابراهیم رییسی آن قدر در حلقۀ دوستان و رفقا گرفتار است که از حالا همه حدس می زنند جانشین رستم قاسمی کیست حال آن که انتصاب مهرداد بذرپاش به دیوان محاسبات با داستان های مختلف همراه بوده است.
   در اینجا اگر بخشی از وعده های رستم قاسمی در آغاز وزارت راه و شهرسازی در آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی را مرور کنیم خالی از لطف نیست:
  - اولین گام در حوزه مسکن: برداشتن تیغ تیز بی‌سر و سامانی ‌اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است.
   - دومین گام: نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد حمل و نقل سبز است  و یقین داریم می‌شود و می‌توانیم.
   - دربارۀ احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی که آقای رئیسی وعده داده هدف‌گذاری کرده‌ایم و در این خصوص قطعا تلاش می‌کنیم اهداف مدنظر رییس جمهور را محقق کنیم.
      تکذیبِ عملی تکذیبِ استعفای این وزیر از جانب روابط عمومی یک بار دیگر نشان می‌دهد چقدر روابط عمومی ها دوست دارند رییس منصوب کننده‌شان بماند. چرا؟ چون اگر واقعیت داشته باشد خوب خودشان هم باید بروند چون وزیر بعدی نیروی خودش را می‌آورد! راستی رستم قاسمی قرار است از کجا سر درآورد و آیا مثل وزیر سابق کار به جایی مانند مناطق آزاد می رود و کاش آقای رییسی در کنار گزارش یک میلیون خانه در یک سال دربارۀ سایتی که قرار بود مدیران خود را از آنها کشف کند هم توضیح دهد.
    احمد شاملو در « قصۀ دخترای ننه دریا» می گوید:
برکت از کومه رفت
رستم از شانومه رفت
 و حالا که رستم از کابینه رفته آرزو کنیم که برکت از کابینۀ شایسته سالار جناب رییسی نرود!.
لینک مطلب: http://eghtesadkerman.ir/News/item/5593