printlogo


یادداشت/ محسن جلال‌پور
جنگ شهرها
جنگ شهرها
کد خبر: 8263
خرابی‌هایی که این روزها از ناحیه سیاستمداران به زندگی و کسب و کار مردم وارد می‌شود، کم از راکت‌ها و موشک‌های عراقی در «جنگ شهرها» ندارد و ما نشسته‌ایم و خراب شدن‌ها را به چشم می‌بینیم...
مردم ایران هم این روزها شبیه مردم ایلام در سالهای جنگ هستندایلام یکی از شهرهایی بود که از جنگ آسیبهای زیادی دید. هواپیماهای عراقی بارها و بارها به این شهر حمله کردند و توپخانههای مستقر در شهرهای مرزی عراق، مدام روی این شهر گلوله میریختند. دست کم در پنج دوره خاص، شدت حملات به ایلام و چند شهر دیگر به حدی بود که سازمان ملل از حکومت عراق خواست این حملههای وحشیانه را متوقف کند. در تاریخ جنگ تحمیلی، به این حملات که با هدف در هم شکستن روحیه مردم صورت میگرفت، «جنگ شهرها» میگویند.
در جریان این حملات، شهرهای  دزفول، مسجد سلیمان، تهران، دهلران، اندیمشک، تبریز، هویزه، بانه، ایلام و سنندج بیشتر از همه آسیب دیدند که منجر به مهاجرت گسترده مردم این شهرها نیز شد. اما به نظرم زخمی که «جنگ شهرها» روی دل مردم ایلام گذاشت، با بقیه شهرها تفاوتهای زیادی داشت. به این دلیل که مردم این شهر در طول جنگ، کمتر از دیگر شهرها مهاجرت کردند و تخریب شهرشان را به چشم دیدند.
ایلام شهری محصور در کوههای مرتفع  است و خانه و کاشانه مردم در پایین کوهها قرار دارد. اهالی شهر از بمباران و موشکباران به کوههای اطراف شهر پناه میبردند و از آن بالا میدیدند که بمبها چگونه شهر و خانههایشان را ویران میکند. تصور اینکه در ارتفاعات بنشینی و با چشم خودت ویران شدن شهرت را ببینی بسیار سخت است.
نخستین بار این داستان غمانگیز را دوستی شریف برایم تعریف کرد و گفت که همشهریانش که حاضر به مهاجرت نشده بودند، در دامنه کوه مینشستند و بمبها و موشکهای ریخته شده روی شهرشان را رصد میکردند.
مردم ایران هم این روزها شبیه مردم ایلام در سالهای جنگ هستند؛ به ارتفاعات پناه بردهاند و از آن بالا یکی یکی موشکها و راکتها را میبینند که روی خانه و کاشانهشان فرود میآید.
خرابیهایی که این روزها از ناحیه سیاستمداران به زندگی و کسب و کار مردم وارد میشود، کم از راکتها و موشکهای عراقی در «جنگ شهرها» ندارد و ما هم مثل اهالی ایلام آن بالا نشستهایم و خراب شدنها را به چشم میبینیم.
لینک مطلب: http://eghtesadkerman.ir/News/item/8263