• چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 27/01/2021

رییس اتاق اصناف کرمان،خبر داد

اصناف کرمان از امروز شیفت‌بندی می‌شوند

رییس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه طرح زمان بندی فعالیت اصناف از امروز اجرایی می شود، گفت: واحدهای صنفی باید از این طرح تبعیت کنند و در غیر این صورت توسط دادستانی با آنها برخورد می شود ضمن آنکه طرح زمان بندی فعالیت اصناف نیز تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و بعدا با نظر دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

"یوسف جعفری" درباره مصوبات ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا درباره تعطیلی اصناف و بازارهای کرمان اظهار کرد: در راستای مقابله با کرونا ویروس جلسه ای برای فعالیت اصناف برگزار شد که در این جلسه تصمیم گرفته شد ۱۲ اتحادیه‌ای که فعالیت آنها ضروری است به طور کامل فعال باشند که شامل واحدهای صنفی خوار و بار، لبنیات، میوه فروشی، لوازم بهداشتی، نانوا، میدان دار و ... است.

رییس اتاق اصناف با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد کلیه آرایشگاه های زنانه و تالارها کرمان تا اطلاع ثانوی تعطیل شوند، اظهار کرد: بقیه اتحادیه ها به دو گروه تقسیم شده که تعدادی از آنها در روزهای زوج و تعدادی در روزهای فرد فعالیت خواهند کرد.

جعفری با بیان اینکه طرح زمان بندی فعالیت اصناف از امروز اجرایی می شود، گفت: واحدهای صنفی باید از این طرح تبعیت کنند و در غیر این صورت توسط دادستانی با آنها برخورد می شود ضمن آنکه طرح زمان بندی فعالیت اصناف نیز تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و بعدا با نظر دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
اخبار مرتبط
نظرات شما