• جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 14/08/2020

در «اتاق کرمان» بررسی شد

فرصت های طلایی در تجارت با عراق

اقتصاد‭ ‬کرمان‭:‬‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رییس‭ ‬و‭ ‬دبیر‭ ‬کل‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬زمینه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬های‭ ‬همکاری‭ ‬تجاری‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬واحد‭ ‬توسعه‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬فضای‭ ‬کسب‭ ‬کار‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬چنین‭ ‬نشست‭ ‬هایی‭ ‬راهبری‭ ‬تجارت‭ ‬برون‭ ‬مرزی‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬کرمان‭ ‬دنبال‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬توفیق‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه،‭ ‬مستلزم‭ ‬همراهی‭ ‬دولت‭ ‬است‭. ‬سید‭ ‬مهدی‭ ‬طبیب‭ ‬زاده‭ ‬رییس‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬درخواست‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مسایل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬مطرح‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬جمع‭ ‬بندی‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬شوند‭. ‬

وی‭ ‬گفت‭ ‬دکتر‭ ‬دانایی‭ ‬فر‭ ‬دبیر‭ ‬ستاد‭ ‬توسعه‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق،‭ ‬مدت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬فعال‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬کاملاً‭ ‬آنجا‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شناسد،‭ ‬به‭ ‬مسایل‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬دارند‭ ‬کاملاً‭ ‬اشراف‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬صحبتم‭ ‬به‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬اشاره‭ ‬خواهم‭ ‬کرد‭.‬

رییس‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬افزود‭ ‬وضعیت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬صادرات‭ ‬باید‭ ‬میدانی‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭. ‬وضعیت‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬داده‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬باید‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬دقیق‭ ‬دیده‭ ‬شود‭.‬صادرات‭ ‬برنامه‭ ‬استراتژی‭ ‬واستراتژی‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬می‭ ‬خواهد‭. ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬چرا‭ ‬صادرات‭ ‬واقعی‭ ‬غیر‭ ‬نفتی‭ ‬کشور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬نیست؟‭ ‬چرا‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬پتانسیل‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬دارد،‭ ‬جمع‭ ‬صادرات‭ ‬از‭ ‬گمرکات‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬2‭.‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬مواد‭ ‬خامی‭ ‬مانند‭ ‬پسته،‭ ‬سنگ‭ ‬آهن،‭ ‬مس‭ ‬کاتد‭ ‬و‭.. ‬است‭. ‬چرا‭ ‬یک‭ ‬کالای‭ ‬تکنولوژیک‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬ما‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬ها‭ ‬باید‭ ‬رسیدگی‭ ‬شوند‭. ‬عشق‭ ‬به‭ ‬کشور،‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬موج‭ ‬می‭ ‬زند‭. ‬همه‭ ‬با‭ ‬دیوار‭ ‬بلند‭ ‬مشکلات‭ ‬مواجه‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬این‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬ما،‭ ‬استانی‭ ‬که‭ ‬سرداران‭ ‬بزرگی‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬فعالند،‭ ‬ستاد‭ ‬عتبات‭ ‬عالیات‭ ‬توسط‭ ‬کرمانی‭ ‬ها‭ ‬اداره‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬پیمانکاری‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬فعالند،‭ ‬جمع‭ ‬صادرات‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬گمرکات‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬عراق61‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬حال‭ ‬آیا‭ ‬سوال‭ ‬شده‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است؟‭ ‬کالای‭ ‬صادراتی‭ ‬نداشتیم؟‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬نداشتیم؟‭ ‬اراده‭ ‬نداشتیم؟‭ ‬چرا؟

طبیب‭ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ضعف‭ ‬ساختاری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬صادرات،‭ ‬گفت‭: ‬دستگاه‭ ‬عریض‭ ‬و‭ ‬طویل‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬چکار‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬همسایه،‭ ‬هم‭ ‬مذهب،‭ ‬هم‭ ‬فرهنگ‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬نیاز‭ ‬فراوان،‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تسهیلات‭ ‬برای‭ ‬صادرات،‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬چکار‭ ‬کرده‭ ‬است؟‭ ‬امروز،‭ ‬20‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬تابستان‭ ‬هم‭ ‬گذشته‭ ‬یعنی‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬بند‭ ‬ص‭ ‬تبصره‭ ‬6قانون‭ ‬بودجه،‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬فراهم‭ ‬کرده،‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬نرسیده‭ ‬است‭. ‬دیگر‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬می‭ ‬خواهند‭ ‬کار‭ ‬انجام‭ ‬دهند؟‭ ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬خلف‭ ‬وعده‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬کنیم‭. ‬به‭ ‬صادرکننده‭ ‬وعده‭ ‬جوایز‭ ‬صادراتی‭ ‬می‭ ‬دهند،‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬نمی‭ ‬دهند‭. ‬سازمانتوسعه‭ ‬تجارت‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬یک‭ ‬پایگاه‭ ‬صادراتی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬کدام‭ ‬پایگاه‭ ‬صادراتی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬داریم؟‭ ‬کدام‭ ‬کار‭ ‬مشاوره‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ترکیه‭ ‬انجام‭ ‬دادیم؟‭ ‬کدام‭ ‬جدیت‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادیم؟‭ ‬کدام‭ ‬بستر‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کردیم؟‭ ‬چرا‭ ‬کمک‭ ‬نمی‭ ‬کنیم‭ ‬کارشان‭ ‬رقابتی‭ ‬باشد؟

مهندس‭ ‬طبیب‭ ‬زاده‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬وضعیت‭ ‬محصولات‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬ببینید‭. ‬آن‭ ‬ها‭ ‬چه‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬به‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬دارند،‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬داریم؟‭ ‬این‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬طریقی‭ ‬حل‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬انتظار‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬صادرات‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬وی‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬دانایی‭ ‬فر‭ ‬خواهش‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬عمل‭ ‬خودشان،‭ ‬گمرکاتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سوریه‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬عراق‭ ‬زمینی‭ ‬هست‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬موشکافانه‭ ‬کارشناسی‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬آنجا‭ ‬تداخل‭ ‬وظایف‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

رییس‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬افزود‭: ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تسهیلات‭ ‬گمرک‭ ‬فراهم‭ ‬نشود،‭ ‬صادراتی‭ ‬شکل‭ ‬نخواهد‭ ‬گرفت‭. ‬اما‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬خودمان‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کلمه‭ ‬جادویی‭ ‬رقابت‭ ‬خیلی‭ ‬توجه‭ ‬نداریم‭. ‬صحنه،‭ ‬صحنه‭ ‬رقابت‭ ‬است‭. ‬رقبای‭ ‬قدری‭ ‬داریم‭ ‬مثل‭ ‬ترکیه،‭ ‬اردن،‭ ‬مصر‭. ‬این‭ ‬ها‭ ‬رقبای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬عراق‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬سازوکار‭ ‬رقابت‭ ‬را‭ ‬بپذیریم‭. ‬البته‭ ‬برخی‭ ‬هزینه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬فرمایید‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارید‭ ‬رقابتی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬حالا‭ ‬سیستم‭ ‬دولتی‭ ‬هستید‭ ‬یک‭ ‬مقداری‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬ما‭ ‬هم‭ ‬تشکل‭ ‬صادراتی‭ ‬نداریم‭. ‬واردکننده‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬خیلی‭ ‬تکلیفش‭ ‬روشن‭ ‬نیست‭ ‬اینجا‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬طرف‭ ‬است‭.‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬باید‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬حسینی‭(‬دبیرکل‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭) ‬و‭ ‬آقای‭ ‬آل‭ ‬اسحاق‭ (‬رییس‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭) ‬دارندباید‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬صادرات‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬کشورمان‭ ‬را‭ ‬سامان‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬بتوانیم‭ ‬صادرات‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

طبیب‭ ‬زاده‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬این‭ ‬هنر‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬اول‭ ‬امسال‭ ‬فقط‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬قطعاًمی‭ ‬توانیم‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬خودمان‭ ‬سامان‭ ‬دهی‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭. ‬تشکل‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬سامان‭ ‬دهیم،‭ ‬به‭ ‬برند‭ ‬توجه‭ ‬کنیم،‭ ‬رقبا‭ ‬را‭ ‬بشناسیم،‭ ‬استراتژی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬این‭ ‬ها‭ ‬کاملا‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬پذیریم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ضعف‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬اما‭ ‬مساله‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬اتفاقی‭ ‬افتاد،‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کرمانی‭ ‬ها،‭ ‬کالاهایی‭ ‬صادر‭ ‬کردند،‭ ‬خدماتی‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬اما‭ ‬محل‭ ‬اشغال‭ ‬داعش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬داعش‭ ‬رفت‭ ‬هم‭ ‬تکلیف‭ ‬آنجا‭ ‬خیلی‭ ‬روشن‭ ‬نیست‭. ‬سرمایه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬خوابیده،‭ ‬بانک‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬ایرانیان‭ ‬سهام‭ ‬دارند‭ ‬یا‭ ‬بانک‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬که‭ ‬آنجا‭ ‬فعالند‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬رابطه‭ ‬بسیار‭ ‬گرمی‭ ‬داریم‭. ‬نباید‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬تحریمات‭ ‬آمریکا‭ ‬پیروی‭ ‬کنند‭. ‬الان‭ ‬منابع‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اقلیم‭ ‬کردستان‭ ‬بلوکه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬ظرفیت‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬گذارد‭. ‬عوارض‭ ‬سنگینی‭ ‬که‭ ‬عراق‭ ‬بر‭ ‬کامیون‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬وضع‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬کالای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬زیاد‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬تعاملاتی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬حل‭ ‬کنیم‭. ‬اجازه‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬کامیون‭ ‬های‭ ‬ترانزیتی‭ ‬ایران‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬استان‭ ‬ما‭ ‬بخصوص‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬سریع‭ ‬الفساد‭ ‬یا‭ ‬فسادپذیر‭ ‬دارد‭. ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬گرمای‭ ‬بالای‭ ‬50‭ ‬درجه‭ ‬شلمچه،خوزستان‭ ‬یا‭ ‬چذابه،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬کامیون‭ ‬به‭ ‬کامیون‭ ‬دیگر‭ ‬جابجا‭ ‬شوند‭. ‬این‭ ‬چه‭ ‬مشکلی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬ها‭ ‬مراوده‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬که‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬سهم‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داریم،‭ ‬نمی‭ ‬توانیم‭ ‬این‭ ‬مسایل‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬عملیاتی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬تصمیمات‭ ‬اجرایی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬پیگیری‭ ‬کنیم‭ ‬حل‭ ‬بشوند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬بگوییم‭ ‬این‭ ‬60‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬600‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬استکه‭ ‬امکانش‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حتماً‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭. ‬لذا‭ ‬مهمانان‭ ‬و‭ ‬حضارصریح‭ ‬و‭ ‬واضح‭ ‬صحبت‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬بگویند‭ ‬و‭ ‬پیشنهاداتشان‭ ‬را‭ ‬بدهند‭. ‬

در‭ ‬ادامه،‭ ‬دکتر‭ ‬آل‭ ‬اسحاق،‭ ‬رییس‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬تشکر‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬گفت‭: ‬موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬مطرح‭ ‬کنم‭ ‬اگرچه‭ ‬کلیات‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬گفته‭ ‬شود‭. ‬گاهی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬تکراری‭ ‬هستند،‭ ‬علم‭ ‬یک‭ ‬کلمه‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬هزار‭ ‬بار‭ ‬باید‭ ‬تکرار‭ ‬بشود‭ ‬تا‭ ‬وجدان‭ ‬بشود‭. ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬اثر‭ ‬دارد‭ ‬وجدان‭ ‬شدن‭ ‬موضوع‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬کرمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور،‭ ‬یک‭ ‬استان‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬تدبیر‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‭ ‬شناسیم‭. ‬سابقه‭ ‬تاریخی‭ ‬استان‭ ‬کرمان،‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬عقل‭ ‬اقتصادی‭ ‬است،‭  ‬کرمانی‭ ‬ها‭ ‬افرادی‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬تدبیر‭ ‬اقتصادی‭ ‬هستند‭. ‬برطبق‭ ‬تحقیقات،‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬اول‭ ‬یزدی‭ ‬ها‭ ‬هستند‭ ‬بعد‭ ‬کرمانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬اصفهانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تبریزی‭ ‬ها‭. ‬جایگاه‭ ‬کرمان‭ ‬این‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بازارها‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬است،‭ ‬کل‭ ‬صادرات‭ ‬کشور،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬صادرات‭ ‬برق‭ ‬و‭.. ‬به‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬12‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬صرفاً‭ ‬کالای‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬6‭.‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬6‭.‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار،‭ ‬رتبه‭ ‬دوم‭ ‬مغز‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬است،‭ ‬صادرات‭ ‬آن60‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬همه‭ ‬مشکلات‭ ‬عامه‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬اصفهانی،‭ ‬یزدی،‭ ‬تبریزی‭ ‬و‭..‬،‭ ‬برای‭ ‬کرمانی‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬همه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فضا‭ ‬استنشاق‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬چرا‭ ‬کرمان‭ ‬2‭.‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری،در‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬61‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬سهم‭ ‬دارد؟‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فهم‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬بندی‭ ‬فهم‭ ‬خودمی‭ ‬گویم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬عراق،‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬اینکه‭ ‬احتمالات‭ ‬متعددی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بالا‭ ‬برود،‭ ‬پایین‭ ‬بیاید،‭ ‬دولت‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬عوض‭ ‬شوند،‭ ‬آدم‭ ‬هایش‭ ‬عوض‭ ‬شوند،‭ ‬اعضا،‭ ‬سیاست،‭ ‬فساد،‭ ‬هر‭ ‬برداشتی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬دارید،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬در‭ ‬آتیه‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آتیه‭ ‬دور‭ ‬بازار‭ ‬مهم‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬تمام‭ ‬تحولات‭ ‬احتمالی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پیش‭ ‬بیاید،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬تا‭ ‬15‭-‬20‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬مهمترین‭ ‬بازار‭ ‬منطقه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار،‭ ‬سهم‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬یک‭ ‬سهم‭ ‬بالایی‭ ‬باشد‭.‬

رییس‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬افزود‭: ‬پیام‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬محدودیت‭ ‬ها‭ ‬فکر‭ ‬نکنید‭. ‬همین‭ ‬الان‭ ‬شرکت‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬آنجا‭ ‬موفق‭ ‬هستند،‭ ‬چرا‭ ‬موفق‭ ‬هستند،‭ ‬حالا‭ ‬اسم‭ ‬هم‭ ‬ببریم،‭ ‬ایراد‭ ‬ندارد‭. ‬کاله‭ ‬چرا‭ ‬موفق‭ ‬است؟‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬رقابت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬فضا‭ ‬دارد‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬چرا‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬درشت‭ ‬ما‭ ‬فعالند؟‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬بازار‭ ‬سنگلاخی‭ ‬است،‭ ‬اتوبان‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬منطقه‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬با‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬داریم،‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬که‭ ‬فعال‭ ‬اقتصادی‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬بگذارد،‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬باخته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬تجربیاتم‭ ‬عرض‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬که‭ ‬فعال‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬شلوغی،‭ ‬اتفاقاً‭ ‬الان‭ ‬وقتش‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬اوضاع‭ ‬عراق‭ ‬یک‭ ‬مقدار‭ ‬آرام‭ ‬تر‭ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬دنیا‭ ‬رقبای‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬چین،‭ ‬تا‭ ‬همه،‭ ‬بیشتر‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬الان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬امنیت‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬نارسایی،‭ ‬کمتر‭ ‬هستند‭. ‬ولی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬کار‭ ‬سخت‭ ‬تر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

وی‭ ‬گفت‭: ‬قصد‭ ‬نصیحت‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬اقرار‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬کرمان‭ ‬دومین‭ ‬مغز‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬اما‭ ‬61‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬اولویت‭ ‬کرمان‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬نیست،‭ ‬یا‭ ‬جای‭ ‬دیگری‭ ‬الحمدالله‭ ‬وضع‭ ‬تان‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬ندارید،‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬طریقی‭ ‬ذهنیتی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬اصلاً‭ ‬نمی‭ ‬شود‭ ‬کاری‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬وقتتان‭ ‬را‭ ‬بیخود‭ ‬تلف‭ ‬نکنید‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬هر‭ ‬دوی‭ ‬این‭ ‬ها‭ ‬اشتباه‭ ‬است‭. ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬بازاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬آجر‭ ‬کنار‭ ‬خیابان‭ ‬گرفته،‭ ‬تا‭ ‬رب‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی،‭ ‬پالایشگاه‭ ‬و‭ ‬نیروگاه،‭ ‬تجارت،‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی،‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬حوزه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬هست‭. ‬بله‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬سخت‭ ‬است،‭ ‬اولِ‭ ‬کار‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬یک‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬در‭ ‬ترکی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬معنی‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اولِ‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬دوست‭ ‬می‭ ‬بیند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬دشمن‭. ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬اول‭ ‬کار‭ ‬نارسایی‭ ‬است،‭ ‬شکست‭ ‬است،حتماً‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬کسانی‭ ‬باقی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬اول‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬جرأت‭ ‬شروع‭ ‬کنند‭. ‬لذا‭ ‬باید‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬گرفت‭. ‬جدی‭ ‬گرفتن‭ ‬هم‭ ‬یعنی‭ ‬حضور‭ ‬فیزیکی‭ ‬مستمر‭ ‬با‭ ‬درایت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬آنجا‭.‬در‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬هدایت‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬نیست،‭ ‬انضباطات،‭ ‬تحولات‭ ‬و‭ ‬تلاطم‭ ‬های‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬باید‭ ‬آنجا‭ ‬حضور‭ ‬فیزیکی‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬حضوری‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬شخصبا‭ ‬جنم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انگیزه‭ ‬باید‭ ‬باشد،‭ ‬این‭ ‬ها‭ ‬برنده‭ ‬هستند‭. ‬عراق‭ ‬بازار‭ ‬آتی‭ ‬دار‭ ‬خوبی‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬نهادهای‭ ‬متعددی‭ ‬داریم‭. ‬سعی‭ ‬و‭ ‬استراتژی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آتیه‭ ‬عراق،‭ ‬آتیه‭ ‬خوبی‭ ‬باشد‭. ‬یعنی‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬20‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شدنی‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬الان‭ ‬12‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬تارگت‭ ‬زدیم،‭ ‬20‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬قطعاً‭ ‬شدنی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قطعاً‭ ‬کسانی‭ ‬برنده‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬بازار‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬آتی‭ ‬ما‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬امکانات‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬ولی‭ ‬بازار‭ ‬سختی‭ ‬است‭. ‬

پس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬دکتر‭ ‬حسینی،‭ ‬دبیرکل‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬ضمن‭ ‬ابراز‭ ‬خرسندی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬کرمان،‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬آمده‭ ‬ایم‭ ‬بگوییم‭ ‬عراق‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬مهم‭ ‬است؟‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موقعیتی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬داریم‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬بهترین‭ ‬فرصت‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬بازار‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬3‭-‬4سال‭ ‬بروند‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬بیشترین‭ ‬بهره‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬اگر‭ ‬نخواستند‭ ‬بمانند،‭ ‬نمانند‭. ‬

آل‭ ‬اسحاق‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬بازرگانی،‭ ‬وزارت‭ ‬صنایع،‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬تهران،‭ ‬اتاق‭ ‬ایران،‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق،‭ ‬شهادت‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬دریابید‭. ‬دکتر‭ ‬دانایی‭ ‬فر‭ ‬هم‭ ‬خودشان‭ ‬معمار‭ ‬روابط‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬دکتر‭ ‬دانایی‭ ‬فر‭ ‬یک‭ ‬الگو‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ستاد‭ ‬توسعه‭ ‬عراق‭ ‬شده‭ ‬الگویی‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬کارها‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬سفارت‭ ‬و‭ ‬ستاد‭ ‬بودن،‭ ‬ایشان‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬دریابید‭.‬

وی‭ ‬افزود‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬تجارت‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬ام‭. ‬در‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬دفتر‭ ‬داشتم‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ارمنستان،‭ ‬ترکمنستان،‭ ‬افغانستان،‭ ‬پاکستان،‭ ‬امارات‭ ‬و‭ ‬عمان‭. ‬در‭ ‬قطر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تاسیس‭ ‬دفتر‭ ‬هستم‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬عراق‭ ‬کار‭ ‬نکرده‭ ‬ام‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬کار‭ ‬کنید‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬موقعیت‭ ‬کاری‭ ‬خیلی‭ ‬خوبی‭ ‬دارد‭. ‬کارهای‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬پتروشیمی‭ ‬خیلی‭ ‬خوب‭ ‬است‭. ‬خودم‭ ‬کار‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬بگویم‭ ‬منافع‭ ‬شخصی‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬الان‭ ‬آمده‭ ‬ام،‭ ‬وقت‭ ‬می‭ ‬گذارم‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬دین‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬دارم‭. ‬این‭ ‬جمعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬می‭ ‬بینید‭ ‬واقعاً‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬جای‭ ‬دیگر‭ ‬شما‭ ‬نمی‭ ‬توانید‭ ‬ببینید‭. ‬تمام‭ ‬اختیارات‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬آقای‭ ‬انصاری‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬دیپلماسی‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬مهمترین‭ ‬بازار‭ ‬من‭ ‬عراق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بیشترین‭ ‬وقت‭ ‬را‭ ‬حاضرم‭ ‬برای‭ ‬عراق‭ ‬بگذارم‭. ‬سفیرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬داریم‭ ‬کاملاً‭ ‬هماهنگ‭ ‬اند‭. ‬تیمی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬دارد‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬بی‭ ‬نظیر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هیچکدام‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬نمی‭ ‬توانید‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬تیمی‭ ‬پیدا‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬همگام‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬باشند‭. ‬همه‭ ‬این‭ ‬تیم‭ ‬جدی‭ ‬ایستاده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬یک‭ ‬تحولی‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭. ‬اگر‭ ‬ایجاد‭ ‬نکنیم‭ ‬دلیلی‭ ‬ندارد‭. ‬عراق‭ ‬7‭ ‬میلیارد‭ ‬روابط‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬قرار‭ ‬باشه‭ ‬روابط‭ ‬ما‭ ‬همان‭ ‬6‭-‬7‭ ‬میلیارد‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬کاری‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬آماده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬سطح‭ ‬روابط‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬بالا‭ ‬ببریم‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬دانیم‭ ‬شدنی‭ ‬است‭.‬

دبیر‭ ‬کل‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬عراق‭ ‬کشوری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬پول‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دنیا‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬پول‭ ‬ندارند‭ ‬مانند‭ ‬غرب‭ ‬آفریقا‭. ‬یا‭ ‬خود‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬هم‭ ‬همینطور‭. ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬پول‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬نیازی‭ ‬ندارند‭ ‬مانند‭ ‬اروپا،‭ ‬عربستان،‭ ‬قطر‭. ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬کالای‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬دردشان‭ ‬نمی‭ ‬خورد‭. ‬مثلاً‭ ‬جمعیت‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬نفری‭ ‬قطر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬سرانه‭ ‬،‭ ‬نیازی‭ ‬ندارد‭. ‬شما‭ ‬فقط‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬خاویار‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬بفروشید‭. ‬اما‭ ‬عراق‭ ‬بازاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اولاً‭ ‬زیرساخت‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬نابود‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬چیزی‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬صنعت‭ ‬یا‭ ‬کشاورزی‭ ‬ندارد‭. ‬ما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایرین‭ ‬مزیت‭ ‬رقابتی‭ ‬داریم،‭ ‬همین‭ ‬که‭ ‬10‭-‬12‭ ‬مرز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬داریم،‭ ‬60درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬مرزهای‭ ‬ما‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬جمعیت‭ ‬عراق‭ ‬اکثراً‭ ‬شیعه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استان‭ ‬های‭ ‬مرزی‭ ‬ما‭ ‬روابط‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬فامیلی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهمترین‭ ‬مزیت‭ ‬ماست‭. ‬کامیون‭ ‬ترک‭ ‬بخواهد‭ ‬برود‭ ‬بصره‭ ‬باید‭ ‬5000‭ ‬دلار‭ ‬هزینه‭ ‬بدهد‭. ‬اما‭ ‬برای‭ ‬کامیون‭ ‬ایرانی،‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬500‭ ‬دلار‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬بار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بصره‭ ‬ببرید‭. ‬حال‭ ‬150شرکت‭ ‬ترکیه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬بصره‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬فقط‭ ‬4‭ ‬شرکت‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬بصره‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬کم‭ ‬کاری‭ ‬ما‭ ‬است،‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬ما‭ ‬همت‭ ‬نداریم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬تقریباً‭ ‬400‭ ‬عضو‭ ‬فعال‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬2‭ ‬شرکت‭ ‬کرمانی‭ ‬عضو‭ ‬آن‭ ‬هستند،‭ ‬این‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬فعالان‭ ‬کرمان‭ ‬حداقل‭ ‬خیلی‭ ‬اولویت‭ ‬شان‭ ‬عراق‭ ‬نبوده‭ ‬یا‭ ‬افغانستان‭ ‬بوده‭ ‬یا‭ ‬کشوری‭ ‬دیگر‭. ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬عراق‭ ‬خیلی‭ ‬پتانسیل‭ ‬دارد‭. ‬کل‭ ‬تره‭ ‬بار‭ ‬کرمان،‭ ‬پسته‭ ‬کرمان،‭ ‬مس،‭ ‬آلومینیوم،‭ ‬صنایع‭ ‬لاستیک‭ ‬و‭.. ‬کاملاً‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬ظرفیت‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬کار‭ ‬نشده‭ ‬اند‭. ‬ما‭ ‬حاضریم‭ ‬دست‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬ببریم‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬بیاییم‭. ‬ما‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬تهییج‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬جدی‭ ‬تر‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬بشوید‭.‬

وی‭ ‬ضمن‭ ‬تشکر‭ ‬از‭ ‬حاضران‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬گفت‭: ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬بیان‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬استان‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬صادق‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬از‭ ‬4‭/‬6‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عراق،‭ ‬کرمان‭ ‬نتواسته‭ ‬است‭ ‬سهم‭ ‬عمده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬صادرات‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شناختی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬دارم‭ ‬توقع‭ ‬ما‭ ‬خیلی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هست‭. ‬

علمدار‭ ‬فعلی‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬هم‭ ‬آقای‭ ‬جهانگیری‭ ‬است‭. ‬افتخار‭ ‬ملی‭ ‬ما،‭ ‬آقای‭ ‬سلیمانی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬ها‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬را‭ ‬داریم‭. ‬البته‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬61‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬ندارم‭. ‬حداقل‭ ‬صادرات‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬200‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬61‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬گمرکی‭ ‬ها،‭ ‬ترانزیت‭ ‬است‭. ‬صادرات‭ ‬کالاهای‭ ‬غیرنفتی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬25‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬آیا‭ ‬سهم‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬استحقاق‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬کالا‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬25‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬است؟‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬کلا‭ ‬خطرناک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬کارمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬شیفت‭ ‬کنیم‭. ‬حقیقتا‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬کم‭ ‬نیست‭.‬

دانایی‭ ‬فرد،‭ ‬دبیر‭ ‬ستاد‭ ‬توسعه‭ ‬روابط‭ ‬افتصادی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬گفت،به‭ ‬نسبت‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقامی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬کم‭ ‬نیست،‭ ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬یک‭ ‬استان‭ ‬اقتصادی‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬کم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بایستی‭ ‬آسیب‭ ‬شناسی‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬حین‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بایستی‭ ‬سکان‭ ‬دار‭ ‬حرکت‭ ‬اقتصادی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬رایزنی‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سفارتخانه‭ ‬و‭ ‬رایزن‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬می‭ ‬نماید‭. ‬بیشترین‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬رود‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬که‭ ‬متوسط‭ ‬بهای‭ ‬هر‭ ‬تن‭ ‬کالایی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬نمائیم‭ ‬حدود‭ ‬4200‭ ‬دلار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬900‭ ‬دلار‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬بیشتر‭ ‬کالایی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬فرستیم‭ ‬محصول‭ ‬خام‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‭ ‬نهایی‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آمده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬گره‭ ‬های‭ ‬کور‭ ‬صادراتی‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬انضباطی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬کالاهای‭ ‬صادراتی‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬چون‭ ‬گاهاً‭ ‬کالایی‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬خسروی،‭ ‬چزابه‭ ‬یا‭ ‬شلمچه‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬برخی‭ ‬کالاها‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬ورودی‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬عراقی‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬نظم،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬بی‭ ‬اطلاع‭ ‬می‭ ‬باشند،‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬گردد‭. ‬نگاه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬ایجاد‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬انضباط‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬بایستی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬بهره‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬کالاهای‭ ‬صادراتی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬سومار‭ ‬با‭ ‬مشکلاتی‭ ‬همراه‭ ‬بودند‭ ‬ولی‭ ‬یکدفعه‭ ‬شرایطی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مرزی‭ ‬سومار‭ ‬تسهیل‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قوانین‭ ‬منسجم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬بود‭ . ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شلمچه‭ ‬و‭ ‬چزابه‭ ‬وضعیت‭ ‬مناسب‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬کماکان‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬پیچیده‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نقاط‭ ‬مرزی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬بایستی‭ ‬نشست‭ ‬های‭ ‬مشترک‭ ‬استانی‭ ‬با‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬برگزار‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬نشست‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬استکه‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬پتانسیل‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬های‭ ‬مشترکی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬فعالین‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬بایستی‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬گره‭ ‬های‭ ‬کور‭ ‬صادراتی‭ ‬کجا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬بایستی‭ ‬چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬نمود‭. ‬او‭ ‬همچنین‭ ‬افزود،‭ ‬عراق‭ ‬کشور‭ ‬ثروتمندی‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬روزانه‭ ‬5‭/‬3‭ ‬میلیون‭ ‬بشکه‭ ‬نفت‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬نماید‭. ‬او‭ ‬اضافه‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬عراق‭ ‬18‭ ‬گذرگاه‭ ‬مشترک‭ ‬وجود‭ ‬داردکه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬اهتمام‭ ‬دولت‭ ‬توانسته‭ ‬ایم‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬گذرگاه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوریم،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬6‭ ‬گذرگاه‭ ‬اصلی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬های‭ ‬شلمچه،‭ ‬چزابه،‭ ‬مهران،خسروی،‭ ‬پرویز‭ ‬خان،‭ ‬باشماغ‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬گذرگاه‭ ‬فرعی‭ ‬دیگر‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬سومار‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬ترددهای‭ ‬کامیون‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬روزانه‭ ‬به‭ ‬500‭ ‬عدد‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

وی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬گذرگاه‭ ‬مهران‭ ‬و‭ ‬خسروی‭ ‬داشتیم،‭ ‬اکنون‭ ‬تعداد‭ ‬گذرگاه‭ ‬های‭ ‬فعال‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬

او‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬گذرگاه‭ ‬هنوز‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬استانداردهای‭ ‬لازم‭ ‬فاصله‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬برطرف‭ ‬نمودن‭ ‬نقص‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬هستیم‭.‬‭ ‬همچنین‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬1400‭ ‬کیلومتر‭ ‬مرز‭ ‬مشترک‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬وجوه‭ ‬فرهنگی‭ ‬مشترکی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬ملت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برعکس‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬مسافرت‭ ‬می‭ ‬نمایند‭. ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬پیشنهاد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬کرمانی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬ثبت‭ ‬شرکت‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬تحریمی‭ ‬جدیدی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬امارات،‭ ‬این‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬جایگزین‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬امارات‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬بایستی‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬گردد‭. ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬پسا‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقعو‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بازسازی‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬بودجه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بایستی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬300‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬است‭. ‬

بنابراین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1390‭ ‬ایران‭ ‬توانست‭ ‬400‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬پروژه‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬بگیرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬92‭ ‬و‭ ‬93‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬به‭ ‬5‭/‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬پروژه‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬75درصد‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬حرکت‭ ‬نماید‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬بیرون‭ ‬رفته‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مطالبات‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬بلاتکلیف‭ ‬باقی‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سه‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پیگیری‭ ‬مطالبات‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حضور‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬هستیم‭.  ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬های‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬ثبت‭ ‬شرکت‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شریک‭ ‬بومی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬پیدا‭ ‬نمایند‭. ‬

وی‭ ‬همچنین‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬بازرگانی‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬مدیریت‭ ‬صادرات‭ ‬بایستی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬بایستی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬صادرات‭ ‬کمک‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬حمایت‭ ‬می‭ ‬نماید‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬توسعه‭ ‬صاردات‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬ثبت‭ ‬نمایندگی‭ ‬های‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬شرکت‭ ‬لبنی‭ ‬کاله‭ ‬که‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬صادر‭ ‬نماید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬های‭ ‬بارز‭ ‬نمایندگی‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نمایشگاه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬حضور‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬بسیار‭ ‬مفید‭ ‬واقع‭ ‬گردد‭. ‬وی‭ ‬گفت‭: ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬مشترک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬آمادگی‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬تجار‭ ‬برتر‭ ‬عراقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬دعوت‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬جلسات‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬رو،‭ ‬تجار‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬به‭ ‬پردازند‭ ‬اما‭ ‬لازمه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬فراهم‭ ‬بودن‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‭ ‬های‭ ‬مناسب‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬اگر‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭. ‬

وی‭ ‬همچنین‭ ‬گفت‭: ‬تاسیس‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کنسرسیوم‭ ‬بسیار‭ ‬سودمند‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دانید‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬سال‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬بالاتر‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭ ‬پس‭ ‬بایستی‭ ‬از‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬بود‭. ‬ذکر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ستاد‭ ‬توسعه‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬رایزن‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬کمک‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬موانع‭ ‬موجود‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬تجار‭ ‬و‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬برطرف‭ ‬شود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬خاتمه‭ ‬صحبت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬گفت،‭ ‬تمامی‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬حتما‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬پیگیری‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬راه‭ ‬حلی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬پیدا‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬نیز‭ ‬استاندارد‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬همسان‭ ‬سازی‭ ‬کالاهای‭ ‬صادراتی‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬نیز‭ ‬صورت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬با‭ ‬مشکلی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬نگردند‭.‬

دکتر‭ ‬دانایی‭ ‬فرد‭ ‬گفت‭: ‬هدف‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬موقعیت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬گلوگاه‭ ‬ها‭ ‬معلوم‭ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬بعدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت،‭ ‬آمار‭ ‬صادرات‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬باشد‭.‬

اخبار مرتبط
نظرات شما