• دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ -
  • 09/12/2019

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان خبر داد:

تغییرات جدید تقسیمات کشوری در استان کرمان

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان گفت: با مصوبات اخیر هیات وزیران دو بخش ، پنج شهر و سه دهستان جدید به تقسیمات کشوری استان افزوده شد.

"محمدرضا وفائی" با اعلام این خبر افزود: بر اساس این مصوبات روستای جوادیه الهیه در تابعیت بخش نوق شهرستان رفسنجان به شهر تبدیل و به عنوان شهر جوادیه الهیه شناخته شد، همچنین روستاهای علی آباد عمران و عباس آباد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان جیرفت نیز پس از ادغام به عنوان شهر علی آباد شناخته می شود.
وی با بیان اینکه روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدای شهرستان قلعه گنج نیز به عنوان شهر رمشک شناخته می شود تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، روستاهای سیریز، ده خواجه، فتح آباد، ده بالا، موروئیه و ده نو در تابعیت دهستان سیریز بخش یزدان آباد شهرستان زرند پس از ادغام به عنوان شهر سیریز شناخته می شود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان با اشاره به اینکه روستای دهکهان در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کهنوج به شهر تبدیل و به عنوان شهر دهکهان شناخته می شود، اظهار کرد: بخش جدید دهبکری به مرکزیت روستای ده بید از ترکیب دهستان جدید ابارق (مرکزیت ابارق) و دهستان دهبکری در شهرستان بم ایجاد شد.همچنین دهستان جدید دریجان به مرکزیت روستای دریجان نیز در شهرستان بم ایجاد شد.
وفایی تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران در حوزه تقسیمات کشوری، بخش اسفندقه به مرکزیت روستای دولت آباد از ترکیب دهستان های اسفندقه و دهستان جدید فردوس (مرکزیت فردوس) در شهرستان جیرفت  ایجاد شد.
اخبار مرتبط
نظرات شما