• یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 05/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در دیدار هیات نمایندگان اتاق کرمان با اعضای اندیشکده تدبیر آب ایران،مطرح شد
اندیشکده تدبیر آب ایران، میزبان اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان بود تا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد خود،‌ با تاکید بر حوزه سیاست‌پژوهی، طی سال‌های ٩٨و٩٧، درباره دغدغه‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه مورد تمرکز اندیشکده، چون بازتخصیص آب،‌ تحلیل گروداران آب به گفت‌وگو بنشیند.
هشدار دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران در مورد تاثیر عدم تفکیک مالکیت زمین و آب بر منابع آبی؛
چهارمین نشست از سلسله نشست های کنشگران ارتباطی آب با حضور چند تن از روزنامه نگاران فعال حوزه محیط زیست و آب با موضوع بررسی تاثیر عدم تفکیک مالکیت زمین و آب بر منابع آبی در اندیشکده تدبیر آب برگزار شد.