• یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 07/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر ستادی بانک کشاورزی جنوب کرمان خبر داد
مدیر ستادی بانک کشاورزی جنوب کرمان گفت: دولت طی یک سال گذشته برای حمایت از کشاورزان این منطقه یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت بلاعوض پرداخت کرده است.
رئیس اتاق کرمان، خبر داد
رئیس اتاق کرمان گفت: دستورالعمل تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی استان به ویژه در بخش پسته، خرما و محصولات جنوب کرمان تدوین می شود.