• شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
  • 21/09/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش بازار؛
در معاملات دومین هفته از شهریور 98 در بورس منطقه‌ای کرمان، تعداد 104 میلیون و 275 هزار سهم به ارزش بیش از 795 میلیارد و 753 میلیون ریال، مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 84 درصد رشد داشته‌ است.
گزارش بازار؛
درمعاملات آخرین هفته مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 51 میلیون و 531 هزار سهم به ارزش بیش از 216 میلیارد و 124 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 77 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 33 میلیون و 596 هزار سهم به ارزش بیش از 263 میلیارد و 24 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در نخستین هفته تابستان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 65 میلیون و 465 هزار سهم به ارزش بیش از 217 میلیارد و 514 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 18 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات سومین هفته خرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 77 میلیون و 776 هزار سهم به ارزش بیش از 273 میلیارد و 806 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 39 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 60 میلیون و 182 هزار سهم به ارزش بیش از 196 میلیارد و 241 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته گذشته 24 درصد کاهش داشته‌است.
نگاهی نو به صنعت زغال از سوی «میدکو»
گزارش تالار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 132 میلیون و 619 هزار سهم به ارزش بیش از 427 میلیارد و 222 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 32 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش تالار کرمان؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 64 میلیون و 511 هزار سهم به ارزش بیش از 158 میلیارد و 329 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 32 درصد کاهش داشته‌است.
9 میلیون و 89 هزار سهم به ارزش بیش از 29 میلیارد و 104 میلیون ریال روز شنبه هفته جاری در بورس منطقه ای کرمان معامله شد.