• جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 03/04/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با حضور دکتر پورمند مدیرعامل، انجام شد
پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1398 توسط دکتر پورمند؛مدیر عامل این هولدینگ معدنی و فولادی انجام شد.
با حضور مدیرعامل و مدیران واحدهای تابعه؛
با حضور مدیرعامل و مدیران واحدهای تابعه،یکصدو پنجمین جلسه تولید «میدکو» برگزار شد.