• شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ -
  • 19/10/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در نشست تخصصی اتاق بازرگانی کرمان؛
در نشستی با حضور رئیس دفتر اتاق کرمان در جنوب و رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان، مدیرکل استاندارد استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان، معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و جمعی از فعالان اقتصادی، مسائل و مشکلات صادرکنندگان جنوب استان بررسی شد.
با حضور مدیرعامل،بررسی شد
در نشستی با حضور مهندس مهدوی نیا مدیرعامل و معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان و همچنین مدیران عامل ،معاونان و مدیران شرکت های توزیع کشور که از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست مشارکت داشتند،تجربیات برق جنوب کرمان در زمینه حذف قبوض کاغذی برق مورد بررسی قرار گرفت.