• پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ -
  • 09 December 2021

  • پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ -
  • 09 December 2021
مدیر برنامه و بودجه گهرزمین:

روند مطلوب بلوغ سیستمی «گهرزمین»

مدیر برنامه و بودجه شرکت گهرزمین گفت:در پایش درصد پیشرفت واقعی به برنامه ای شرکت گهرزمین، برنامه های عملیاتی بالای ۸۰ درصد و درصد انحراف بودجه پیش بینی و عملکرد واقعی زیر ۱۰ درصد بوده است.

خانم رقابت پور؛ مدیر برنامه و بودجه شرکت گهرزمین با اشاره به برنامه های این مدیریت گفت: مدیریت برنامه و بودجه در راستای رسالت خویش در زمینه انجام تحلیل های استراتژیک محیط داخل و خارج، ذینفعان، تحلیل بازار و ... جهت گیری های مناسب برای کسب ارزش پایدار و سودآوری شرکت را در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات این مدیریت انجام تمدید گواهینامه سیستم های استاندارد مدیریت یکپارچه بوده، تصریح کرد: تمدید گواهینامه سیستم های استاندارد مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵, ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ , ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸  بوده که پس از ممیزی توسط شرکت SGS و تایید ایشان برای شرکت انجام گردید.
وی افزود: با توجه به اینکه گهرزمین برای سال سوم توانست تاییدیه شرکت های معتبر اعتباردهنده گواهینامه های استاندارد را اخذ کند، نتیجه این ممیزی ها نشان می دهد که شرکت گهرزمین در روند خوبی از بلوغ سیستم ها قرار دارد. این مسیر پیشرفت جز با تلاش و همکاری همه کارکنان شرکت قابل دستیابی نبوده است و لازم است این روند رو به رشد در زمینه توسعه سیستم های مورد نیاز شرکت جهت بهبود فرآیندها و رضایت مشتریان ادامه پیدا کند.
مدیر برنامه و بودجه گهرزمین در پایان با تاکید بر میزان عملیاتی شدن برنامه های این شرکت گفت: در سال گذشته، در پایش درصد پیشرفت واقعی به برنامه ای، برنامه های عملیاتی بالای ۸۰ درصد و درصد انحراف بودجه پیش بینی و عملکرد واقعی زیر ۱۰ درصد بوده است. همچنین برنامه های عملیاتی شرکت در بسیاری از زمینه ها به ویژه در بحث تولید طبق برنامه محقق شده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/3947
اخبار مرتبط
نظرات شما