• پنج شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ -
  • 23 March 2023

  • پنج شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ -
  • 23 March 2023
صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی برگزار می کند

مزایده بهره‌برداری از ۶ بنای تاریخی کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دست‌بافت و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، بهره‌برداری شش بنای تاریخی استان کرمان را به منظور جذب سرمایه گذار به مزایده می‌گذارد...

فریدون فعالی در این رابطه اظهار کرد: این مجموعه بناها شامل خانه اوشیدری، باغ هرندی، ارگ راین، کارخانه حناسایی، عمارت موسی‌خانی و خانه فخر راور در استان کرمان می‌شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان به کاربری این بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: خانه اوشیدری تجاری، پذیرایی و هنری، باغ هرندی شامل گاوگرد و اتاق‌های جانبی و خانه قراچه داغی هم پذیرایی، اقامتی (بوم گردی) و فرهنگی در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: کاربری پیشنهاد شده برای کارخانه حناسایی فرهنگی و کارگاهی، ارگ راین شامل عمارت حاکم‌نشین، چهار انبار و زمین پشت انبار مشمول کاربری علمی، پژوهشی، پذیرایی و اقامتی و عمارت موسی‌خانی نیز کاربری فرهنگی، هنری و پذیرایی است.
فعالی ادامه داد: خانه فخری راور نیز کاربری پذیرایی، فرهنگی و کارگاهی خواهد داشت.
او بیان کرد: صندوق احیاء در نظر دارد تا این بناها را براساس مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد سرمایه‌گذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق استفاده و بهره‌برداری مدت معین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. setadiran. ir و طی تشریفات مزایده به اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار کند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان خاطرنشان کرد: تمام مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و همچنین کمیته فنی و بازرگانی در زمان بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. setadiran. ir انجام خواهد شد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/6520
اخبار مرتبط
نظرات شما