• یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ -
  • 01 October 2023

  • یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ -
  • 01 October 2023
شاخص های بازار کار در مناطق شهری و روستایی؛

نرخ بیکاری در شهرها دو رقمی شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور کشور در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان 1400 افزایش یافته، در حالی که در همین بازه زمانی بیکاری در روستاها روندی کاهشی داشته است...

در زمستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه در 1400، نرخ مشارکت در نقاط شهری افزایش و در نقاط روستایی کاهش یافته است. این نرخ درحال نزدیک شدن در نقاط شهری و روستایی به یکدیگر است و به سمت 41 درصد میل می‌کند.
اما بیکاری در مناطق شهری و روستایی درحال طی کردن مسیر متفاوتی است، در روستاها به 7.9 درصد کاهش و در شهرها به 10.3 درصد افزایش یافته است. بررسی ها نشان می‌دهد در نقاط روستایی، برخی افراد تصمیم گرفته‌اند که از بازار کار خارج شوند و ظاهرا بخشی از کاهش بیکاری در روستاها به همین دلیل بوده است. به عبارت دیگر بخشی از کاهش نرخ بیکاری در روستا ها کاهش در نرخ مشارکت اقتصادی است.
همچنین در نقاط شهری نزدیک به نیم میلیون نفر وارد بازار کار شده‌اند که بازار کار نتوانسته است به این افزایش تقاضای شغل، پاسخی درخور بدهد و سبب افزایش بیکاری در این مناطق شده است.
نرخ مشارکت مناطق شهری و روستایی
در زمستان 1401 نرخ مشارکت در روستاها بیشتر از 41 درصد و در شهر ها حدود 40 درصد شده که در سال‌های اخیر این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شده اند. به عبارت دیگر به طور متوسط در کشور از هر 10 نفر که در سن کار (15 ساله و بیشتر) قرار دارند، تقریبا 4 نفر تمایل تمایل به کار کردن دارند.
اما آمارها گواه آن است که نرخ بیکاری شهر ها نسبت به روستا ها درحال افزایش است. در نقاط شهری این نرخ از 9.9 به 10.3 درصد صعود کرده و در نقاط روستایی از 8 به 7.9 تنزل یافته است.
دگرگونی های بازار کار
با بررسی نسبت اشتغال در نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود که این نسبت در مناطق روستایی کاهش و در مناطق شهری افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که احتمالا کاهش بیکاری در روستا ها نتیجه بهبود فضای کسب و کار نیست بلکه به دلیل کمتر شدن نرخ مشارکت و خروج برخی افراد از بازار کار است
همچنین گزارشات بیانگر آن هستند که در زمستان گذشته نسبت به زمستان 1400، بالغ بر 450 هزار نفر در نقاط شهری وارد بازار کار شده اند درحالیکه حدود 328 هزار نفر توانسته‌اند به شغلی دست یابند. با وجود 130 هزار نفر بیکار، برآیند آمار ها نشان می‌دهد ظاهراً بازار کار نتوانسته است به این افزایش تقاضا پاسخ کاملی بدهد و نرخ بیکاری نقاط شهری 0.4 درصد افزایش یافته و به 10.3 درصد رسیده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/7071
اخبار مرتبط
نظرات شما