• پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 20 June 2024

  • پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 20 June 2024
سهم بخش ها از اشتغال مردان؛

کمرنگ شدن کشاورزی و صنعت در اشتغال مردان

در زمستان سال 1401 نسبت به فصل مشابه 1400 نقش آفرینی بخش خدمات در اشتغال مردان بیشتر و نقش دیگر بخش ها کم رنگ‌ تر شده است...

کل جمعیت حاضر در سن کار کشور در زمستان سال گذشته 64 میلیون نفر برآورد شده که از این تعداد 25 میلیون و 956 هزار نفر تمایل به کار کردن دارند. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته 40.5 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال 1400 کمی افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد حدود 2 میلیون و 525 هزار از کسانی که در زمستان تمایل به کار کردن داشته اند، نتوانسته برای خود شغلی دست و پا کنند، به عبارت دیگر نرخ بیکاری در زمستان گذشته 9.7 درصد بوده است. نرخ بیکاری در زمستان 1401 نسبت به زمستان 1400 حدود 0.3 درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری مردان در زمستان سال 1400 حدود 8.4 درصد بوده که این نرخ در زمستان سال گذشته به 8.5 درصد رسیده است. این در حالیست که نرخ مشارکت مردان نیز در همین بازه زمانی کاهش یافته است. از منظر اقتصاد کلان کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار برای مردان است.
کل تعداد شاغلین مرد کشور در زمستان سال گذشته نزدیک به 19 میلیون و 850 هزار نفر برآورد شده است. بررسی ها نشان می دهد بیشترین سهم از تعداد شاغلین مرد را در اقتصاد ایران بخش خدمات دارد، بالغ بر 52 درصد شاغلین مرد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. سهم بخش های صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب 34.4 درصد و 13.5 درصد بوده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل مرد در زمستان سال 1401 نسبت به زمستان سال 1400 افزایش پیدا کرده، این در حالیست که در همین بازه زمانی سهم بخش های صنعت و  کشاورزی کاهش یافته است. به بیان ساده تر در زمستان سال گذشته نقش آفرینی بخش خدمات در اشتغال مردان بیشتر و نقش دیگر بخش ها کم رنگ‌ تر شده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/7133
اخبار مرتبط
نظرات شما