• جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023

  • جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023
سهم فارغ‌التحصیلان از بیکاری رشد کرد؛

تراژدی اشتغال دانشگاه‌رفته‌ها

طبق نتایج آمارگیری نیروی کار در بهار 1402سهم بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در بهار امسال 40.8 درصد بیکاران را افرادی تشکیل داده‌اند که در دانشگاه درس خوانده و فارغ‌التحصیل شده‌اند. این در حالی است که در بهار سال گذشته سهم این افراد از کل بیکاران زیر 40 درصد بوده است...

سهم زنان بیکار فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه از کل بیکاران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تغییر نکرده اما سهم مردان بیکار فارغ‌التحصیل افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در بهار 1402 تنها 26.5 درصد شاغلان کشور را افراد درس خوانده در دانشگاه تشکیل می‌دهد. سهم مردان شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تغییر نکرده اما سهم زنان شاغل درس‌خوانده در دانشگاه از کل شاغلان کاهش یافته است.
سهم درس‌خوانده‌های دانشگاهی از بازار کار
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت بازار کار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی باشد، سهم این افراد از کل شاغلان و بیکاران کشور است. برای محاسبه سهم شاغلان فارغ‌التحصیل آموزش عالی، تعداد افرادی که شاغل بوده و از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند را بر تعداد کل افراد شاغل در کشور تقسیم می‌کنند. تمام افرادی که در دایره این محاسبات قرار می‌گیرند در سن اشتغال بوده و سنی معادل 15 سال یا بیش‌تر دارند.
 بر همین اساس، سهم بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی برابر با نسبت جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل بر جمعیت کل بیکاران کشور است. در این محاسبات، بیکار فردی در نظر گرفته می‌شود که اگرچه شغل ندارد اما یا در جستجوی کار است و یا اگر شغلی برای او پیدا شود تمایل به کار کردن دارد. بنابراین اگر یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی در جستجوی شغل نباشد یا تمایلی به کار کردن نداشته باشد، در این محاسبه قرار نمی‌گیرد.
860 هزار بیکار دانشگاهی در بهار 1402
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه  نرخ بیکاری  کشور در بهار امسال یک واحد درصد کاهش یافته و به 8.2 درصد رسیده است اما سهم بیکارانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند از کل بیکاران کشور افزایش یافته است.
 به عبارت دیگر، در بهار سال گذشته 39.7 درصد از بیکاران کشور را افراد درس‌خوانده در دانشگاه تشکیل می‌دادند در حالی که در بهار امسال 40.8 درصد از بیکاران، از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. طبق گزارش مرکز آمار تعداد افراد بیکار در بهار 1402 معادل 2 میلیون و 100 هزار نفر بوده که از میان آن‌ها 865 هزار نفر فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند.
سهم زنان بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در بهار امسال تغییری نکرده و 69.8 درصد باقی‌مانده است. در حالی که سهم مردان بیکار دانشگاهی از کل بیکاران 0.6 واحد درصد افزایش یافته و از 27.1 درصد در بهار سال گذشته به 27.7 درصد در بهار امسال رسیده است.
سهم زنان دانشگاه‌رفته از بازار اشتغال
به گزارش اکوایران،سهم شاغلان فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان کشور در بهار امسال کاهش ناچیزی داشته است. به طوری که از 26.6 درصد در بهار سال گذشته به 26.5 درصد در بهار امسال رسیده است. این در حالی است که سهم زنان شاغل درس‌خوانده در دانشگاه از کل شاغلان کشور بیش از یک واحد درصد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، سهم زنان شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان از 46.8 درصد در بهار سال گذشته به 45.7 درصد در بهار امسال رسیده است. در واقع، در بهار 1402 از میان 3 میلیون و 800 هزار زن شاغل در کشور، تنها 1 میلیون و 700 هزار نفر از آن‌ها فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند. در مقابل، سهم مردان شاغل دانشگاه رفته از کل شاغلان در بهار 1402 نسبت به بهار 1401 تغییری نکرده و معادل 22.9 درصد باقی‌مانده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8085
اخبار مرتبط
نظرات شما