• سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 28 May 2024

  • سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 28 May 2024
نفت و خدمات؛

یدک‌کش‌های رشد اقتصادی پاییز

بر اساس آخرین آمارهای رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲، سهم بخش «کشاورزی»، «خدمات» و «نفت» از رشد اقتصادی در این فصل نسبت به پاییز ۱۴۰۱ افزایش یافته است. از سوی دیگر سهم بخش «صنایع و معادن» از رشد اقتصادی پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهشی بوده است...

سهم از رشد اقتصادی نشان می‌دهد کدام یک از بخش‌های اقتصادی در رشد ایجاد شده در پاییز امسال نقش بیشتری داشته‌اند و اندازه این نقش چه میزان بوده است. برای مثال سهم بخش نفت از رشد اقتصادی پاییز امسال ۲.۹ درصد بوده است. به عبارتی بخش نفت ۲.۹ درصد از ۵.۱ درصد رشد اقتصادی پاییز امسال را تشکیل داده است. لذا اگر رشد اقتصادی بخش نفت در این فصل صفر بود؛ رشد اقتصادی پاییز امسل ۲.۹ واحد درصد کمتر یعنی ۲.۲ درصد می‌شد.
بخش نفت کِشنده رشد اقتصادی در پاییز
آمارهای سهم رشد اقتصادی در پاییز امسال نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی امسال بهبود یافته است. بر اساس آمارها سهم بخش کشاورزی در پاییز سال گذشته منفی ۰.۵ واحد درصد بوده است که با بهبود به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. به عبارتی همچنان رشد بخش کشاورزی اثر منفی بر روی رشد اقتصادی پاییز امسال داشته است.
این اثر منفی بر رشد اقتصادی در پاییز امسال به بخش کشاورزی ختم نمی‌شود. بخش صنایع  و معادن نیز در این فصل اثر منفی بر رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲ داشته است. طبق آمارها، سهم از رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن در پاییز سال گذشته ۱.۵ واحد درصد بوده است که با کاهش ۱.۸ واحد درصدی در پاییز امسال سهم این بخش از رشد اقتصادی به منفی ۰.۳ واحد درصد رسیده است.
در پاییز امسال تنها دو بخش نفت و خدمات اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد سهم بخش نفت از رشد اقتصادی پاییز سال جاری، ۲.۹ واحد درصد بوده که دو برابر این سهم در پاییز سال گذشته بوده است.
سهم از رشد اقتصادی بخش خدمات تغییر زیادی نسبت به پاییز سال گذشته نداشته است. آمارهای رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲ حاکی از آن است که این سهم در پاییز ۱۴۰۱، معادل ۲.۵ واحد درصد بوده که با ۰.۱ واحد درصد افزایش به ۲.۶ واحد درصد در پاییز سال جاری رسیده است. به عبارتی اگر رشد اقتصادی این بخش از اقتصاد صفر می‌بود رشد اقتصادی کل در پاییز امسال در سطح ۲.۵ درصد می‌ایستاد.
به گزارش اکوایران،به طور کلی بررسی آمارهای رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲ گویای این موضوع است که رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی رخ داده در این فصل بیشتر از بخش نفت اثر پذیرفته است. در جایگاه بعدی نیز بخش خدمات بیشترین اثرگذاری را بر رشد اقتصادی پاییز امسال داشته است. دو بخش دیگر اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته‌اند اگر رشد این بخش‌ها صفر بود رشد اقتصادی به سطحی بیشتر از ۵.۱ می‌رسید.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10674
اخبار مرتبط
نظرات شما