• پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024

  • پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024
سازمان توسعه‌تجارت گزارش داد؛

صادرات کشاورزی گران شد

فروش محصولات کشاورزی در ۱۰ماه منتهی به دی ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌است. این رشد را می‌توان هم در وزن و هم در ارزش کالاهای صادراتی دید، ولی در بخش واردات شاهد افت ارزش کالاهای وارداتی هستیم، حال آنکه وزن این کالاها نسبت به بازه مشابه مورد بررسی رشد داشته‌است...

فروش محصولات کشاورزی در ۱۰ماه منتهی به دی ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌است. این رشد را می‌توان هم در وزن و هم در ارزش کالاهای صادراتی دید، ولی در بخش واردات شاهد افت ارزش کالاهای وارداتی هستیم، حال آنکه وزن این کالاها نسبت به بازه مشابه مورد بررسی رشد داشته‌است.
در مجموع ارزش هر واحد در صادرات افزایش و در واردات کاهش یافته‌است.
کارنامه صادرات کشاورزی
بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی سازمان توسعه‌تجارت، صادرکنندگان ایرانی در ۱۰ماه منتهی به دی امسال توانسته‌اند ۵‌میلیون و ۱۸۷‌هزار ‌تن کالا به ارزش ۳‌میلیارد و ۳۸۱‌میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. بر این اساس ارزش واحد این بخش از اقتصاد رو به افزایش گذاشته‌است. رشد ۲۵‌درصدی در ارزش و افزایش ۵‌درصدی در وزن موجب‌شده‌است تا ارزش واحد محصولات کشاورزی مثبت۱۹ باشد.
در این گز ارش به صادرات در ۵ گروه کالایی اشاره شده‌است. میوه و تره‌بار بیشترین سهم ارزشی را از بین محصولات کشاورزی در اختیار دارند. صادرات این گروه کالایی در ۱۰‌ماهه امسال از نظر وزنی افت یک‌درصدی داشته و به ۴‌میلیون و ۱۳۹‌هزار‌تن رسیده؛ اما ارزش آن با رشد ۲۷‌درصدی توانسته به ارزآوری یک‌میلیارد و ۵۳۵‌میلیون دلاری دست‌یابد.
دومین کالای پرفروش ایرانی در بازارهای هدف را خشکبار تشکیل می‌دهد. این کالا با رشد ۲۳‌درصدی وزنی و ۳۱‌درصدی ارزشی توانسته ارزآوری یک‌میلیارد و ۳۵‌میلیونی داشته‌باشد. وزن خشکبار صادرشده نیز به ۵۲۱‌هزار‌تن می‌رسد. سومین کالای صادراتی ایرانی در ۱۰‌ماهه امسال، محصولات حیوانی و صنایع وابسته است. این گروه کالایی توانسته است در مدت زمان مذکور ۳۴۷‌هزار‌تن به ارزش ۵۱۷‌میلیون دلار را به بازارهای هدف صادر کند. گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی در این مدت ۱۶۳‌هزار ‌تن به ارزش ۲۷۱‌میلیون دلار صادر کرده‌اند، اگرچه وزن محصولات صادرشده در این گروه کالایی رشد ۲۷‌درصدی را تجربه‌کرده اما ارزش آن ۲‌درصد افت کرده‌است. این گزارش به بررسی بازارهای مقصد محصولات کشاورزی ایران نیز می‌پردازد. مشتری بزرگ محصولات کشاورزی ایران عراق است که ۲۶‌درصد محصولات صادرشده در این بخش به این کشور فرستاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میوه و تره‌بار ۸‌درصد و صنایع غذایی ۹‌درصد صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص داده‌است. امارات به‌عنوان دومین مشتری محصولات کشاورزی ۱۶‌درصد این سهم را در اختیار دارد. در بین گروه‌های کالایی صادرشده به امارات، میوه و تره‌بار سهم ۶‌درصدی از کل صادرات را دارد.
فدراسیون‌روسیه ۱۰‌درصد و چین نیز ۷‌درصد از کل ارزش واردات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. از اقلام صادراتی ایران به روسیه ۲۹‌درصد مربوط به میوه و تره‌بار، ۱۱‌درصد خشکبار، ۸‌درصد صنایع غذایی و ۵‌درصد نیز محصولات حیوانی و صنایع وابسته هستند. هند ۶‌درصد صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌است. چنانچه صادرات به این کشور را به تفکیک گروه‌های کالایی  ببینیم، خشکبار توانسته سهم ۸‌درصدی را از صادرات کالای ایرانی به هند در اختیار بگیرد. پاکستان نیز همانند هند سهم ۶‌درصدی از صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰‌ماهه امسال دارد و سهم صنایع غذایی از کل صادرات به این کشور ۱۱‌درصد و سهم خشکبار نیز ۸‌درصد است.
کارنامه واردات کشاورزی
گزارش سازمان توسعه‌تجارت نشان می‌دهد واردکنندگان توانسته‌اند در ۱۰‌ماهه منتهی به دی ماه امسال ۱۸‌میلیون و ۸۸۱‌هزار‌تن محصولات کشاورزی به ارزش ۱۰‌میلیارد و ۹۲۲‌میلیون دلار به کشور وارد کنند که از نظر وزنی رشد ۲‌درصدی داشته ولی ارزش آن با افت ۸‌درصدی روبه‌رو بوده‌است. ارزش هر واحد وارداتی در این بخش به ۵۷۸ دلار می‌رسد که نسبت به بازه مشابه سال‌قبل افت ۱۰‌درصدی داشته‌است. در بخش کشاورزی، شاهد واردات ۶گروه کالایی هستیم. بیشترین ارزش واردات مربوط به غلات است که ۱۳‌میلیون و ۹۵۰‌هزار ‌تن به ارزش ۶‌میلیارد و ۵۲‌میلیون دلار ارزبری داشته‌است. این گروه کالایی سهمی ۱۱.۱‌درصدی از کل واردات دارد، اما هم از نظر ارزش و هم از نظر وزن با کاهش روبه‌رو بوده؛ وزن غلات واردشده یک‌درصد و ارزش آن ۱۷‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افت کرده‌است.  انواع بذر و دانه دومین کالای واردشده به کشور در ۱۰‌ماهه منتهی به دی ماه است که سهم ۳.۶‌درصدی را از کل واردات به خود اختصاص داده‌است. این گروه کالایی با رشد وزنی ۱۲‌درصد و افزایش ارزش ۳‌درصد نسبت به بازه مشابه سال‌قبل، وارداتی معادل یک‌میلیارد و ۹۷۰‌میلیون دلار و  وزن ۲‌میلیون و ۴۷۰‌هزار‌تنی داشته‌است. محصولات حیوانی ارزبری یک‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلاری دارند و وزن این گروه کالایی وارداتی نیز به یک‌میلیون و ۵۰۵ هز ار‌تن می‌رسد. سهم ارزش آن نیز ۲.۹‌درصد از کل واردات در این بازه زمانی است. رشد ۵۲‌درصدی ارزشی و ۲۰‌درصدی وزنی در کارنامه وارداتی این گروه کالایی دیده می‌شود.  گل و گیاه دارویی، زینتی و صنعتی نیز با ارزبری ۶۵۰‌میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افت ۳۳‌درصدی داشته و وزن آن با کاهش ۲۹‌درصدی به ۱۴۹‌هزار ‌تن رسیده‌است.
سهم این گروه کالایی از کل واردات این بازه زمانی ۱.۲‌درصد بوده‌است. در ۱۰‌ماهه امسال واردات میوه و تره‌بار ۴۰۶‌میلیون دلار ارزش داشته و وزن آن ۶۰۹‌هزار ‌تن است. رشد ارزشی این گروه کالایی ۱۳‌درصد و رشد وزنی آن ۱۲‌درصد ثبت شده‌است. سهم میوه و تره‌بار از کل واردات به ۰.۷‌درصد می‌رسد. خشکبار کمترین واردات را در بین گروه کالایی دارد. این گروه ارزبری ۲۴۲‌میلیون دلاری داشته که نسبت به مدت مسابه سال‌گذشته ۲۳‌درصد افت کرده‌است. همچنین وزن خشکبار واردشده ۱۹۸‌هزار‌تن است که کاهش ۲۴‌درصدی را تجربه‌کرده است. سهم خشکبار از کل واردات ۰.۴‌درصد است.  مبادی وارداتی محصولات کشاورزی نیز در این گزارش بررسی شده‌است. امارات با سهم ۳۷‌درصدی بزرگ‌ترین مبدا واردات محصولات کشاورزی به ایران است، پس از آن ترکیه با سهم ۱۰‌درصدی قرارگرفته‌است. همچنین هند و روسیه هریک با سهم ۹‌درصدی در رده بعدی قرار دارند. انگلیس با سهم ۷‌درصدی از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی بزرگ‌ترین واردکننده اروپایی محصولات کشاورزی به ایران است. پاکستان سهم ۵‌درصدی، هلند سهم ۴‌درصدی و سایر کشورها سهم ۱۹‌درصدی را از کل ارزش واردات کشاورزی در اختیار دارند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10799
اخبار مرتبط
نظرات شما