• پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024

  • پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024
یادداشت؛

گیم‌ اُور

سال 1402 دارد نفس های آخرش را می کشد. همه ما در این سال پرهیاهو، فراز و فرود داشته ایم اما فرودهایمان بیشتر از فرازهایمان بوده است. همه ما در سال 1402 بارها «گیم اُور» شده‌ایم. کارگری که نان برای سفره نبرده، بازی برایش تمام شده است. معلمی که انگیزه‌اش را از دست داده، گیم اُور شده است. مغازه‌داری که توان پرداخت اقساطش را ندارد...

محسن جلال‌پور
سال 1402 دارد نفسهای آخرش را میکشد. همه ما در این سال پرهیاهو، فراز و فرود داشتهایم اما فرودهایمان بیشتر از فرازهایمان بوده است.
سال 1402 برای من سالی سخت و جانکاه بود. جانکاه به معنی کم کننده «جان» است. «جان» در بازیهای رایانهای،‌ اهمیت زیادی دارد و «گیمرها» بهتر میدانند در بازیها چگونه «جان» کم میشود.
قهرمانان در چالشهای سختِ بازیها، «جان» خود را از دست میدهند و آنقدر ضعیف میشوند که «بیجان» میشوند. بیجان شدن در بازی، یعنی «گیم اُور»، یعنی بازی تمام شد.
قدیمها بازی که به هر دلیلی متوقف میشد یا به پایان میرسید، وقتی میخواستیم دوباره شروع کنیم، میگفتیم«بازی از سر» یعنی دوباره بازی را شروع کنیم اما افسوس که در دنیای واقعی، بازی معمولا از سر گرفته نمیشود.
به همین دلیل معتقدم بازیهای رایانهای خیلی انسانیتر از بازیهای واقعی هستند؛ میشود بازی را از سر گرفت یا میشود دوباره قوی شد و به بازی بازگشت. در بازیهای واقعی وقتی ببازید دیگر فرصت بازی ندارید و «جان»تان که کم شود یا به پایان برسد، جان جدیدی به شما نمیدهند.
همه ما در سال 1402 بارها گیم اُور شدهایم.
کارگری که نان برای سفره نبرده، بازی برایش تمام شده است. معلمی که انگیزهاش را از دست داده، گیم اُور شده است. مغازهداری که توان پرداخت اقساطش را ندارد، گیم اُور شده است. بازیگری که نقشی برای بازی کردن ندارد، گیم اُور شده و تاجری که نتوانسته کالا صادر کند و تولیدکنندهای که انگیزه تولید ندارد، بازی را از دست دادهاند.
نتیجه گیماور شدن در دنیای واقعی، کاهش رفاه و فقر بیشتر است.
جامعه ما مدتهاست که در حال از دست دادن «جان» است در حالی که «جان»‌های از دست رفته نه باز میگردند و نه میشود آنها را تقویت کرد.
نزدیک به 10 میلیون ایرانی در طول یک دهه گذشته فقیر شدهاند و 40 درصد نیز به شدت آسیب دیدهاند و در آستانه فقر قرار دارند. مصرف واقعی خانوارهای فقیر هر سال بهطور متوسط حدود دو درصد کاهش داشته، در حالی که این رقم برای خانوادههای ثروتمند حدود یک درصد بوده است. فقرا در کشور ما بیشتر در مناطق روستایی متمرکز شدهاند بهطوری که تقریباً نیمی از جمعیت روستایی ما فقیر به شمار میروند.
شمار زیادی از مردم در حال گیماور شدن هستند و بازی برای خیلیاز آحاد جامعه در حال تمام شدن است. کاش میشد مثل دوران نوجوانی، بگوییم«بازی از سر».
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10831
اخبار مرتبط
نظرات شما