• پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024

  • پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024
آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار؛

بنگاه‌های اقتصادی با چه ظرفیتی کار می‌کنند؟

نتایج به دست آمده از بنگاه‌های اقتصادی (۲۸۸۹ بنگاه) در آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار حاکی از این است که بنگاه‌ها به طور متوسط با ۴۴.۹۱درصد ظرفیت اسمی خود فعایت داشته‌اند...

بررسی وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایران از سال ۹۸ تاکنون نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ به لحاظ وضعیت کسب‌وکار در شرایط بهتری قرار دارند؛ اما سوال این است که در مجموع چقدر از ظرفیت تولید بکار گرفته می‌شود؟
نتایج به دست آمده از بنگاه‌های اقتصادی (۲۸۸۹ بنگاه) در آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار (پاییز ۱۴۰۲) حاکی از این است که بنگاه‌ها به طور متوسط با ۴۴.۹۱درصد ظرفیت اسمی خود فعایت داشته‌اند. داده‌های آماری همچنین نشان می‌دهد که بنگاه‌های بیشتر از ۲۰۰ کارکن وضعیت کسب‌وکارشان بهتر از سایر بنگاه‌های اقتصادی است و بنگاه‌های با کمتر از ۵ کارکن، نیز دارای وضعیت بدتری در محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. نمودار پیوست ظرفیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی ایران را در بازه زمانی زمستان ۹۸ تا پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10847
اخبار مرتبط
نظرات شما