• چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ -
  • 25 May 2022

  • چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ -
  • 25 May 2022
همزمان با برگزاری دومین نشست‌عمومی دوره جدید شورای شهر؛

کمیسیون‌های تخصصی دوره ششم شورای شهر کرمان تشکیل شد

اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرمان در دومین نشست عمومی این شورا با تشکیل شش کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری، عمران، شهرسازی و میراث فرهنگی، خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست، هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری، حقوقی، نظارت و ارزیابی و فرهنگی، اجتماعی و گردشگری موافقت کردند.

بنابراین گزارش حسین چناریان به عنوان رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری، منصور ایرانمنش به عنوان رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث فرهنگی، فتح الله مویدی به عنوان رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست، سیدمحمد موسوی به عنوان رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره وری، محمد امینی زاده به عنوان رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی و عشرت کردستانی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منصوب شدند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/3800
اخبار مرتبط
نظرات شما