• جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ -
  • 07 October 2022

  • جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ -
  • 07 October 2022
شاخص قیمت تولیدکننده برای بخش صنعت منتشر شد؛

تورم محصول صنایع در بهار چقدر بوده است؟

صنایع غذایی پرچمدار افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بوده‌اند، به طوری که نسبت به بهار گذشته تورم ۹۳.۳ درصدی داشته‌اند.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را برای بخش صنعت منتشر کرده است. برای آشنایی با مفهوم و کارکرد شاخص قیمت تولیدکننده می‌توانید به گزارش «شکاف بزرگ تورم آب و غذا» مراجعه کنید. همان‌طور که از افزایش سطح قیمت مصرف‌کننده در بخش خوراکی‌ها انتظار می‌رفت، در سمت تولیدکننده هم محصولات صنایع غذایی پرچمدار افزایش قیمت بوده‌اند، به طوری که نسبت به بهار گذشته تورم ۹۳.۳ درصدی داشته‌اند.
شاخص قیمت کل
در فصل بهار ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٧٦٨,٩ می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٥ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ٤٦.٣ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٨.٠ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)  ١٢,٥ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٨ درصد)، ٤.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٢.٥ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٤٤.٩ درصد مربوط به گروه "ساخت مواد غذایی"  و کم­ترین تورم فصلی با ٢.٥ درصد مربوط به گروه "ساخت فلزات پایه" می­باشد.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٦,٣ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٧ درصد)، ٥.٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٤٦.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٩٣.٣ درصد مربوط به گروه "ساخت مواد غذایی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.١ درصد مربوط به گروه "ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" می‌­باشد.
کاهش تورم سالانه
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨,٠ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.٧ درصد)، ٨.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٨.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٦٧.٠ درصد مربوط به گروه" ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی" و کم­ترین تورم سالانه با ٢٧.٣ درصد مربوط به گروه "ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" می باشد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/4760
اخبار مرتبط
نظرات شما