• یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ -
  • 27 November 2022

  • یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ -
  • 27 November 2022
رئیس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد

دشواری تامین مالی؛ دغدغه اصلی فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در سال ۹۹ تعداد ۳۲ هزار نفر ریزش شغلی در استان کرمان داشتیم در حالی که در اوج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در استان بودیم؛ آن سرمایه گذاری به جای خود اما این شرکت ها نتوانستند کمکی به اشتغال استان بکنند و مشکلی حل نکردند.

سیدمهدی طبیب زاده درباره مشکل اصلی تولید در استان کرمان اظهار کرد: همه چیز در کرمان تحت الشعاع شرکت های بزرگ معدنی قرار گرفته است؛ این شرکت ها کار خوبی انجام می دهند، اشتغال خوبی ایجاد نموده و سرمایه گذاری خوبی انجام می شود اما نباید همه توجه استان به آنها جلب و از سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط غافل بشویم.
وی ادامه داد: این غفلت باعث شده وضعیت بسیار نامطلوبی در صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان به وجود بیاید تا درصد کمی از آنها با وضعیت واقعی کار کنند و شاید بیش از ۵۰ درصد آنها راکد، بخشی از آنها نیز با کمتر از ظرفیت فعال و حداکثر ۲۰ درصد آنها با ظرفیت واقعی خود کار می کنند.
صنایع کوچک و متوسط؛ ظرفیت عظیمِ مغفول مانده
طبیب زاده با اشاره به اینکه صنایع کوچک و متوسط ظرفیت عظیمی است که از آن غافل ماندیم در حالی که می توانند اشتغال و ارزش افزوده خوبی ایجاد کنند، گفت: در سال ۹۹ تعداد ۳۲ هزار نفر ریزش شغلی در استان کرمان داشتیم در حالی که در اوج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ بودیم؛ آن سرمایه گذاری به جای خود اما شرکت ها نتوانستند کمکی به اشتغال استان بکنند و مشکلی حل نکردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بیان کرد: عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط باعث این وضعیت شده و از طرفی شرکت های بزرگ می توانستند بازارسازی خوبی برای صنایع کوچک و متوسط استان داشته و خدمات، قطعات و تاسیسات موردنیاز خود را از بازار کرمان فراهم کنند و موجب تولید صنایع کوچک بشوند اما متاسفانه این موضوع محقق نشد.
شرکت های بزرگ برای توسعه بازار محصولات کرمان چه کردند؟
وی افزود: شرکت های بزرگ معدنی استان بگویند برای توسعه بازار محصولات کرمانی، کدام واحد را کمک کردند که بتواند روی پای خود بایستد و به ایجاد اشتغال واحدها کمک کردند؟
طبیب زاده تصریح کرد: از نظام پیمانکاری "اس پی ایکس" که ارتباط بین واحدهای عرضه کننده و تولیدکننده را برقرار می کند، غفلت کردیم در حالی که اگر بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد بازار کرمان در اختیار تامین نیاز شرکت های بزرگ قرار می گرفت خیلی از واحدها رونق می گرفتند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان بیان کرد: هیچکس انتظار ندارد از صنایع کوچک حمایت گلخانه ای بشود. ما می گوئیم در شرایط کیفیت و قیمت مساوی یک کالا، اولویت به استان داده شود. نمی گوئیم حمایت بی چون و چرا باشد. واحدهای کوچک موظف هستند کیفیت و قیمت مطلوب داشته باشند اما تاکنون صنایع بزرگ کرمان به این موضوع کمک نکرده و باعث شده صنایع کوچک نتوانند رشد کنند.
وضعیت فضای کسب و کار، سرمایه گذاران را خسته کرده است
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: موضوع دیگری که در استان کرمان سرمایه گذاران بخش خصوصی را خسته کرده و مشکل ساز است، وضعیت پیچیده، بازدارنده، هزینه زا و زمان بر فضای کسب و کار است؛ همیشه در این حوزه رتبه های آخر را در کشور داریم که این موضوع مدتی انکار و اعلام می شد که روش ارزیابی غلط می باشد این در حالی است که این حس پیچیده بودن فضای کسب و کار را داریم.
طبیب زاده اظهار کرد: مطابق با نظرات، روش نمونه گیری در پایش فضای کسب و کار تغییر کرد و تعداد مشارکت کنندگان بیشتر شد اما وضعیت تغییری پیدا نکرد که نشان می دهد فضای کسب و کار کرمان خوب نیست و بیشتر وقت تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تولید، برای رفع مشکل آب، برق، محیط زیست و ... صرف می شود و تقریبا همه چیز در کرمان مشکل است و هزینه هایی به واحدهای تولیدی تحمیل می شود که نمی توانند با دیگر جاها رقابت کنند و تا زمانی که فضا به سمت روان و تسهیل گری نرود وضعیت همینگونه خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در هر فصل فضای کسب و کار استان براساس ۲۸ شاخص تعیین شده ارزیابی می شود که متاسفانه رتبه خوبی نداریم و باید به صورت جدی به فضای کسب و کار بپردازیم که یک عامل تعیین کننده است.
وی افزود: وقتی می گوییم رتبه ۳۰ در فضای کسب و کار در کشور را داریم یعنی سرمایه گذار نگاه می کند ۲۹ استان از کرمان بهتر هستند لذا برای توسعه باید این وضعیت اصلاح شود.
دشواری تامین مالی؛ از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی
رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان با اشاره به اینکه در پایش فصلی فضای کسب و کار دغدغه های فعالان اقتصادی را استخراج می کنیم، بیان کرد: دشواری تامین مالی و سرمایه در گردش یکی از دغدغه های اصلی است و همه واحدها تقریبا با این مسئله درگیر هستند و هنوز نتوانستیم از بازار سرمایه استفاده کنیم. همه پروژه ها بانک محور هستند و بانک ها نیز محدودیت منابع دارند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در ادامه با بیان اینکه تغییر قیمت های مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز هیچ آینده روشنی برای فعالان اقتصادی ترسیم نمی کند که در زمان جذب مشتری بدانیم قیمت محصول را برپایه چه عددی تنظیم کنیم؟ گفت: قوانین و مقررات مرتب تغییر می کند و نمی دانیم تا پایان فصل مقررات وضع شده باقی می ماند یا نه و این مسئله عدم اطمینانی در کسب و کارها به وجود می آورد.
طبیب زاده در ادامه با اشاره به اینکه مسئله دیگری که در استان کرمان همه از آن غافل هستند، تکیه بیش از حد بر منابع است، گفت: بیشترین درآمد مالیاتی استان از شرکت های معدنی استحصال می شود که اشتغال محدودی ایجاد می کنند. این واحدها به منابع معدنی تکیه دارند که این منابع دیر یا زود تمام می شوند و پیش بینی می شود ۲۰ سال آینده معدنی نداشته باشیم و وقتی کارخانجات خوراک نداشته باشند باید چه کرد؟
منابع حاصل از سرمایه گذاری معادن کرمان به کجا می رود؟
طبیب زاده تاکید کرد: باید این مطالبه شود که منابع حاصل از سرمایه گذاری معدنی مانند حقوق دولتی، بهره مالکانه، سود خالص و ... کجا می رود؟ این منابع از استان خارج می شود و برای استان حفره های بزرگ و محیط زیست تخریب شده و آب تمام شده، باقی می ماند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کرمان در گفت و گو با ایسنا گفت: سرنوشت کشاورزی با توجه به محدودیت منابع آبی استان مشخص است؛ با این وضعیت نسل آینده باید چه کاری انجام بدهد؟ اکنون ما چه فکری برای آیندگان داریم؟
وی با مطرح کردن این سئوال که چرا زنجیره های ارزش در بخش های معدنی در استان ایجاد نمی شود؟ بیان کرد: براساس برآوردهای اقتصادی، درصد کمی از ارزش افزوده تا این مرحله از فعالیت معادن است و ارزش افزوده واقعی در انتهای زنجیره است که ایجاد نشده و این یک مطالبه عمومی است که بازار برای صنایع کوچک ایجاد کنند که مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی است و لازم است منابع حاصل از سرمایه گذاری در مسیری برود که آینده استان را تامین کند و این پول صرف سرمایه گذاری مبتنی بر دانش باشد.
طبیب زاده تصریح کرد: حتما باید گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش اتفاق بیفتد که زاینده باشد و در آینده تکیه بر منابع نداشته و خودش محصول تولید، صادر و برای استان درآمد کسب کند و این کارهایی است که شرکت های بزرگ معدنی باید انجام بدهند و باعث رونق استان بشوند.
کشاورزی کنونی در کرمان، اتلاف منابع است
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کرمان در ادامه با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی استان کرمان بیان کرد: کشاورزی در حال حاضر در استان کرمان به نظر بنده اتلاف منابع است؛ اگر معیار آب باشد، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب که از خلیج فارس به کرمان منتقل می شود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است که براساس آمار، از آب مصرفی در کشاورزی که ۳۷۰۰ تومان درمی آید، بیشتر است که نشان می دهد کشاورزی ما بهره ور نیست.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: بیش از ۹۴ درصد آب استان در کشاورزی مصرف می شود و اگر برنامه نداشته و بهره ور نباشد، منابع بین نسلی از بین می رود؛ در حالی که اگر آب در جایی مصرف شود که ارزش افزوده ایجاد کند می شود بحث اشتغال، امنیت غذایی و ... را از همان محل تامین کرد.
طبیب زاده با بیان اینکه چه لزومی دارد محصولاتی کشت کنیم که بازده خوبی ندارند؟ باید به سمت اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره وری و اجرای سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی برویم اظهار کرد: ما نیاز به مهندسی مجدد و تحول جدی در بخش کشاورزی داریم که ببینیم چه چیزی به سیستم می دهیم و چه می گیریم؛ اکنون آب گران، نیروی انسانی، کود و سم با ارز گران وارد بخش کشاورزی می شود، باید ببینیم در قبال آنها چه به دست می آوریم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان تاکید کرد: استان راهی ندارد به جز اینکه به دنبال تکیه بر کشاورزیِ علمی، مدرن و بهره ور با روش های جدید برود و نباید دل خوش کنیم به اینکه محصولی برداشت می کنیم زیرا داریم منابع اساسی استان را مصرف می کنیم.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/4904
اخبار مرتبط
نظرات شما