• پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ -
  • 21 September 2023

  • پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ -
  • 21 September 2023
با حضور کارشناس ارشد رتبه بندی اتاق ایران؛

فرآیند رتبه بندی تشکل های اتاق کرمان اجرا شد

فرآیند رتبه بندی تشکل های استانی اتاق کرمان طی سه روز با حضور نمایندگان تشکل های اتاق کرمان و کارشناس ارشد واحد رتبه بندی اتاق ایران اجرا شد...

کارشناس ارشد واحد رتبه بندی اتاق ایران، در حاشیه این ارزیابی با اشاره به اینکه پروژه رتبه بندی تشکل های استانی پیرو مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران در سال 1401 اجرایی و عملیاتی شده است، گفت: اتاق کرمان بعد از اتاق های تهران و تبریز سومین اتاقی است که این فرآیند را با مشارکت امور تشکل ها و تشکل های عضو اتاق طی سه روز با برگزاری جلسات متعدد انجام داده است. دکتر مجیدی، هدف از اجرای این پروژه را ارتقای سطح توانمندی و عملکرد تشکل ها دانست و بیان کرد: مراحل اجرایی آن اینگونه است که تشکل ها ابتدا در سایت واحد رتبه بندی مدارک خود را بارگذاری می کنند، سپس ارزیابی های اولیه انجام و در ادامه با برگزاری جلسات حضوری در اتاق ها، فرآیند عملیاتی می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، وی ادامه داد: پس از اینکه جمع بندی ها انجام شد، گزارش نقاط ضعف، نقاط قابل بهبود و نقاط قوت برای تشکل ها و اتاق های استانی ارسال می شود و در نهایت همه تلاش ما این است که عملکرد تشکل های استانی ارتقا یابند و در نتیجه عملکرد اتاق ها را نیز بهبود دهد. مجیدی بیان کرد: سطح مشارکت تشکل ها در فرآیند رتبه بندی بسیار خوب بوده و می توان گفت که احتمالا تشکل ها فعالیت هایی داشته اند که قابل ارائه هستند اما نتایج نهایی بعدا اعلام می شود. در مجموع امور تشکل های اتاق کرمان و تشکل های عضو اتاق در اجرای این فرآیند مشارکت خوبی با ما داشتند.


 
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/6096
اخبار مرتبط
نظرات شما