• چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ -
  • 22 March 2023

  • چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ -
  • 22 March 2023
شاخص محیط کسب‌وکار کرمان در پاییز 1401 روی رقم 6.24 ایستاد؛

ورق محیط کسب و کار نامساعد کرمان بر می گردد؟

نتایج پایش محیط کسب‌وکار در پاییز 1401 می گوید استان کرمان پس از چندین فصل متوالی قعرنشینی در این رده بندی، با بهبود حداقلی از جمع استان‌های قعرنشین فاصله کمی گرفته و همزمان نسبت به تابستان 1401 و فصل مشابه در سال 1400 نیز اندکی بهبود را تجربه کرده است.این گزارش اما استان کرمان را همچنان در وضعیت هشدار نشان می دهد...

بررسی نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز 1401 نشان می‌دهد: این شاخص بعد از بهبود نسبی در فصل تابستان، بار دیگر تحت تأثیر موانع و عوامل تکراری نامساعدتر شده و به 6.05 رسیده است.
بر اساس نتایجی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1401 منتشر کرده است، این شاخص نسبت به فصل تابستان 2.89 درصد و نسبت به پاییز سال قبل 1.78 درصد نامساعدتر شده است. رقم شاخص ملی در این فصل 6.05 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تقریبا در محدوده فصل بهار امسال قرار دارد.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران حاکی از این است که در پاییز 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

شاخص ملی محیط کسب‌وکار به تفکیک استان
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1401 استان‌های قزوین، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که در پایش پاییز، عدد شاخص برای 61 درصد استان‌های کشور از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کمتر بوده که از بهتر بودن وضعیت آنها نسبت به میانگین کشوری حکایت دارد.
همچنین اختلاف عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 0.85 واحد بوده که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

شاخص ملی محیط کسب‌وکار به تفکیک بخش‌های اقتصادی
بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز 1401 معادل 43.51 درصد بوده است که نسبت به همین میزان در تابستان 1401 با رقم 41.15 درصد 2.36 واحد افزایش یافته است.
همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1401، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (6.07) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.83) و صنعت (5.96) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های «ساختمان»، «املاک و مستغلات» و «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «استخراج معدن» و 3«سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1401، عدد 6.12 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که مانند وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1401 با میانگین 6.12) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.50 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.35 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.81 است که در فصل گذشته عدد 5.93 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد 5.35 و محیط مالی با عدد 8.20 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/6612
اخبار مرتبط
نظرات شما