• پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ -
  • 21 September 2023

  • پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ -
  • 21 September 2023
روند ۵ ساله نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی؛

نرخ بیکاری مناطق شهری بالاتر از روستاها

نرخ بیکاری در سال 1401 نسبت به سال 1400 هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته، اما همچنان نرخ بیکاری شهری 3 درصد بالاتر از نرخ بیکاری روستاها است...

در سال گذشته نرخ بیکاری شهری و روستایی هر دو دچار کاهشی 0.2 درصدی شده اند و در نتیجه نرخ بیکاری در نقاط شهری به 9.7 درصد و در نقاط روستایی به 6.7 رسیده است. کاهش این شاخص در سال گذشته ادامه همان روندی است که در پنج سال اخیر نیز وجود داشته است. البته در سال 98 مبنای محاسبه نرخ بیکاری تغییر کرد و از جمعیت 10 سال و بیشتر به جمعیت 15 سال و بیشتر رسید. از همین رو کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در سال 98 به همین علت است.
نرخ بیکاری سالانه در سال 1401 در مناطق روستایی و شهری نسبت به سال 1400 کاهش یافته است.
در سال گذشته بیکاری در مناطق روستایی 6.7 درصد برآورد شده است. به بیان دیگر در سال گذشته از هر 100 روستایی که تمایل به شرکت در بازار کار داشته اند تقریبا 7 نفر نتوانسته اند به هیچ شغلی دست یابند. این نرخ نسبت به سال 1400 حدود 0.2 درصد کاهش یافته است.
به طور معمول بیکاری در مناطق شهری بالاتر از بیکاری در مناطق روستایی است. بررسی ها نشان می دهد که نرخ بیکاری در مناطق شهری 9.7 درصد برآورد شده که این نرخ نیز نسبت به سال گذشته اش دچار 0.2 درصد کاهش شده است.
نرخ بیکاری در دو نقطه روستایی و شهری در پنج سال گذشته روند نزولی داشته است. این شاخص در نقاط شهری از 13.5 درصد در سال 1397 به 9.7 درصد در سال 1401 کاهش پیدا کرده است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی نیز به 6.7 درصد رسیده است که نسبت به سال 1397 حدود 1.3 درصد پایین تر است.
همچنین تعداد بیکاران مناطق شهری در سال گذشته 1.9 میلیون و در مناطق روستایی حدود 415 هزار نفر تخمین زده شده درحالیکه در سال 97 در مناطق شهری حدود 2.7 میلیون نفر و در مناطق روستایی 550 هزار نفر بیکار به ثبت رسیده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/7534
اخبار مرتبط
نظرات شما