• جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023

  • جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023
نرخ اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۲؛

2 میلیون شاغل زیر خط بهره‌وری

گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص کل کشور در بهار 1402 به 8.3 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، در بهار امسال 2 میلیون نفر از شاغلین کشور کمتر از بهره‌وری که داشتند کار کرده‌اند...

بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار در بهار سال 1402، نرخ اشتغال ناقص کل کشور با 1.4 واحد درصد کاهش به 8.3 درصد رسیده است. نرخ اشتغال ناقص نشان‌دهنده سهمی از جمعیت شاغل است که بنا به دلایلی کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که 8.3 درصد از افراد شاغل در بهار امسال، کمتر از 44 ساعت در هفته مشغول به کار بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص در گروه زنان و مردان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است اما همچنان نرخ اشتغال ناقص مردان بالاتر از زنان است.
اشتغال ناقص چه می‌گوید؟
طبق تعاریف مرکز آمار، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در زمان آمارگیری حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی مثل رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش‌تر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و مواردی از این قبیل، کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند. به بیان دیگر این افراد مایل بوده اند تا ساعت بیشتری را کار کنند اما نتوانسته اند برای خود این امر را مهیا کنند و در نتیجه بهره‌وری آن ها کمتر از حد خودشان بوده است.
با توجه به تعریف اشتغال ناقص، نرخ اشتغال ناقص به درصدی از جمعیت شاغل گفته می‌شود که کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند.
2 میلیون شاغل با کمتر از 44 ساعت کار در هفته
آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال در بهار 1402 نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص از 9.7 درصد در بهار سال گذشته به 8.3 درصد در بهار امسال رسیده است. به عبارت دیگر، در بهار امسال 8.3 درصد شاغلین کشور که جمعیتی 2 میلیون نفری را تشکیل می‌دهند به دلایل مختلف اقتصادی در هفته مرجع آمارگیری کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند.
علی‌رغم این که نرخ اشتغال ناقص مردان در بهار 1402 کاهش یافته اما همچنان از نرخ اشتغال ناقص کل کشور بالاتر است. به عبارت دیگر، نرخ اشتغال ناقص مردان از بیش از 10 درصد در بهار سال گذشته به 9 درصد در بهار امسال رسیده و با کاهش 1.5 واحد درصدی مواجه شده است. به طوری که جمعیت مردان با اشتغال ناقص از 2 میلیون نفر در بهار سال 1401 به 1 میلیون و 800 هزار نفر در بهار سال 1402 رسیده است.
در مقابل، نرخ اشتغال ناقص زنان در بهار امسال کمتر از 1 واحد درصد کاهش یافته است. به طوری که در بهار سال گذشته نرخ اشتغال ناقص زنان 5 درصد بوده که در بهار امسال به 4.4 درصد رسیده است. به بیان دیگر، در بهار سال گذشته 184 هزار نفر از زنان شاغل، کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کردند اما این رقم در بهار امسال به 169 هزار نفر کاهش یافته است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8058
اخبار مرتبط
نظرات شما