• دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ -
  • 15 July 2024

  • دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ -
  • 15 July 2024
آمارهای اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛

700 هزار روستایی خواهان ساعت کاری بیشتر

بر اساس آمار نرخ اشتغال ناقص در بهار امسال، از هر 100 نفر شاغل در مناطق روستایی 11 نفر کمتر از بهره‌وری واقعی خود کار کرده‌اند. این رقم برای شاغلان مناطق شهری 7 نفر از هر 100 نفر بوده است...

نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال 1402 که توسط مرکز آمار انجام گرفته نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص کل کشور 1.4 واحد درصد کاهش یافته و به 8.3 درصد رسیده است. نرخ اشتغال ناقص نشان‌دهنده درصدی از جمعیت شاغل است که کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند اما خواهان ساعت کاری بیش‌تر هستند. بر این اساس، می‌توان گفت که در بهار امسال، 8.3 درصد از شاغلین کمتر از بهره‌وری واقعی خود کار کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بهار امسال نرخ اشتغال ناقص در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است اما همچنان رقم این نرخ در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است. با توجه به این که مزایای قانون کار به افرادی تعلق می‌گیرد که 44 ساعت در هفته کار کرده‌ باشند، شاغلان دارای اشتغال ناقص نمی‌توانند از این مزایا برخوردار باشند.
اشتغال ناقص؛ شاخصی برای سنجش بهره‌وری شاغلان
یکی از شاخص‌های بازار کار که می‌توان از آن به عنوان معیاری برای بهره‌وری شاغلان بازار کار استفاده کرد، نرخ اشتغال ناقص است. این نرخ، از تقسیم جمعیت دارای اشتغال ناقص بر کل شاغلین به دست می‌آید. اشتغال ناقص به شرایطی گفته می‌شود که در آن فرد شاغل یا به طور موقت غایب بوده و یا به دلایل اقتصادی مثل رکود کاری یا اشتغال فصلی کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده است اما تمایل دارد تا ساعات بیشتری مشغول به کار باشد؛ بنابراین نرخ اشتغال ناقص می‌تواند نماگری برای بهره‌وری شاغلان باشد.
محرومیت 8 درصد شاغلان از مزایای قانون کار
آمارها نشان می‌دهد که نرخ اشتغال ناقص با 1.4 واحد درصد کاهش، از 9.7 درصد در بهار سال گذشته به 8.3 درصد در بهار امسال رسیده است. به عبارت دیگر، در بهار سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار نفر به دلایلی موقتا سر کار غایب بوده‌اند و یا برخلاف میل خود کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند. این رقم در بهار امسال به 2 میلیون نفر رسیده است.
با توجه به این که شاغلان برای برخورداری از مزایای قانون کار مانند حداقل حقوقی مکفی و بیمه می‌بایست 44 ساعت در هفته کار کنند، می‌توان گفت افرادی که اشتغال ناقص دارند از این مزایا محروم می‌شوند.
یک میلیون شاغل شهری در جستجوی کار بیشتر
نرخ اشتغال ناقص مناطق شهری در بهار امسال 1.5 واحد درصد کاهش یافته است؛ به طوری که این نرخ از 8.6 درصد در بهار سال گذشته به 7.1 درصد در بهار امسال رسیده است. به بیان دیگر، در بهار امسال یک میلیون و 200 هزار نفر از شاغلان مناطق شهری کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده‌اند.
به گزارش اکوایران، اشتغال ناقص در مناطق روستایی نه تنها از این نرخ در مناطق شهری، بلکه از نرخ اشتغال ناقص کل کشور نیز بالاتر است؛ به طوری که نرخ اشتغال ناقص مناطق روستایی از بالای 12 درصد در بهار 1401 به 11.9 درصد در بهار 1402 رسیده است. به عبارت دیگر، 710 هزار نفر از شاغلان مناطق روستایی کمتر از بهره‌وری واقعی خود در بهار امسال مشغول به کار بوده‌اند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8169
اخبار مرتبط
نظرات شما