• دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ -
  • 26 February 2024

  • دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ -
  • 26 February 2024
بده بستان گل گهر و گهرزمین؛

«کگهر» سهام خرید

شرکت گهرزمین از خرید 7 میلیارد سهم معادل 5% سهام شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس از شرکت گل گهر خبر داد...

شرکت سنگ آهن گهر زمین از خرید 7 میلیارد سهم معادل 5% سهام شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس(سهامی خاص) متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) (سهامدار عمده، معامله با اشخاص وابسته) خبر داد. مبلغ معامله 34,833,754 میلیون ریال می باشد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/9719
اخبار مرتبط
نظرات شما