• دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ -
  • 26 February 2024

  • دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ -
  • 26 February 2024
پس از ثبت افزایش سرمایه ۳۴ درصدی؛

فافق چقدر سود محقق کرد؟

گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) شرکت فافق منتشر شد. شرکت صنایع مس افق کرمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۳۴ درصدی، در این دوره به ازای هر سهم ۱۰۲ ریال سود محقق کرده است...

بر اساس بررسی گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) شرکت صنایع مس افق کرمان که با نماد فافق در بورس فعالیت دارد،
شرکت صنایع مس افق کرمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۳۴ درصد، در این دوره به ازای هر سهم ۱۰۲ ریال سود محقق کرده است.
«فافق» با سرمایه ثبت شده ۴,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۷۷,۸۰۲ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است.
نکته مهم؛ در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی می شود.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/9720
اخبار مرتبط
نظرات شما