• شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ -
  • 18 May 2024

  • شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ -
  • 18 May 2024
در دوره یازده ماهه رقم خورد؛

فروش عالی «فجهان»

شرکت جهان فولاد سیرجان در 11 ماهه منتهی به بهمن حدود 15,707 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که 1,739 میلیارد تومان آن در بهمن ماه محقق شده است.گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل %34 رشد داشته است...

از فروش 11 ماهه، معادل 1800 میلیارد تومان صادراتی بوده و 42% نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است. رشد فروش عمدتا از محل افزایش نرخ بوده است.
برآورد شرکت برای سه  ماهه باقیمانده سال 1402 فروشی معادل 229 هزار تن به مبلغ 4459 میلیارد تومان بوده که تا کنون موفق به فروش 3890 میلیارد تومان شده است. در واقع فجهان تا کنون 87% از بودجه 3 ماه باقیمانده را محقق نموده است.
همچنین عمده فروش شرکت از محل میلگرد و شمش می باشد و متوسط نرخ فروش میلگرد در 11 ماهه حدودا 22میلیون و 400 هزار تومان و متوسط نرخ فروش شمش به 19 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.  در بهمن ماه نیز متوسط نرخ فروش میلگرد حدودا 21 میلیون و 800 هزار تومان و متوسط نرخ فروش شمش 19 میلیون تومان بوده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10656
اخبار مرتبط
نظرات شما