• یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 14 April 2024

  • یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 14 April 2024
انجمن پسته ایران گزارش داد؛

صادرات پسته همچنان در رکود

بر اساس گزارش کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران ۹ هزار تن انواع پسته و مغز پسته در پنجمین ماه از سال تجاری ۱۴۰۳-۱۴۰۲ صادر شده‌ است. شبه‌قاره‌هند، بازارهای صادرات مجدد و کشورهای مشترک‌المنافع به ترتیب بیشترین سهم از صادرات پسته ایران را در بهمن‌ماه تجربه کردند...

بنا به گزارش کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران، طبق تخمین انجمن، از آغاز مهرماه تا پایان بهمن ۱۴۰۲، از کل موجودی ۲۰۰ هزارتنی پسته در دسترس، معادل ۷۸ هزارتن به‌مصرف رسیده‌است؛ از این میزان، ۶۸ هزارتن پستۀ معادل خشک در پوست صادر شده و تخمین زده می‌شود که ۱۰ هزارتن پسته در داخل ایران به‌فروش رسیده‌باشد.
نسبت وزن صادرات پنج ماهه اول امسال به موجودی اول دوره ۳۴ درصد بوده‌است.
مانده محصول پسته خشک‌درپوست ایران در پایان بهمن ۱۴۰۲، معادل ۱۲۲ هزارتن برآورد می‌شود.

 
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10690
اخبار مرتبط
نظرات شما