• پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ -
  • 21 September 2023

  • پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ -
  • 21 September 2023
کمیته اقدام ارزی تعیین کرد

سه شرط جدید ارزی برای صادرکنندگان

کمیته اقدام ارزی با تعیین سه شرط به منظور ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، به دارندگان کارت بازرگانی منقضی یا تعلیق شده اجازه داد تا علاوه بر ثبت سفارش، امکان برخورداری از تخصیص ارز و ترخیص کالا را داشته باشند.

کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرده که بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، انقصا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۰ با رعایت تمامی شروط در نظر گرفته شده از سوی کمیته اقدام ارزی تا پایان مردادماه ۱۴۰۱، مانع از ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا نخواهد بود.
بر اساس این مصوبه، چنانچه تمامی شروط تعیین شده به صورت همزمان رعایت شود، صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ قادر خواهند بود نسبت به ثبت سفارش، ترخیص کالا و تخصیص ارز اقدام کنند.
«کالای دارای قبض انبار به تاریخ قبل از ابلاغ مصوبه جلسه ۷۶ تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ »، «واردات کالاهای مشمول صرفا در مقابل صادرات خود صادرکننده» و در عین حال، « ارایه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکنندگان کارت بازرگانی مبنی بر عدم تامین ارز از منابع داخلی و عدم انجام صادرات تا ایفای تعهدات ارزی معوقه»، شروط سه گانه کمیته اقدام ارزی برای برخورداری دارندگان تعهد ارزی از فرصت این مصوبه است.
انتظار می رود که صادرکنندگان از این فرصت استفاده کرده و نسبت به تعیین تکلیف تعهد ارزی خود در بازه زمانی اعلام شده، اقدام کنند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/4540
اخبار مرتبط
نظرات شما