• پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ -
  • 30 November 2023

  • پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ -
  • 30 November 2023
تا دو برابر صادرات از گمرک کرمان؛

افزایش صادرات کرمان از گمرکات سایر استان ها

به گفته مدیرکل گمرک استان کرمان، در سال گذشته از گمرک استان حدود یک میلیارد دلار محصولات استان صادر شده در حالی که از سایر گمرکات حدود ۲ میلیارد دلار محصولات استان صادر شده است...

محمد ثمررخی افزود:این مساله نشان می دهد بیش از دو برابر شدن میزان صادرات محصولات استان در گمرکات سایر کشور است و طبق بررسی ها بیشترین صادرات استان از سایر گمرکات کشور مربوط به شمش مس و فراورده های مسی بوده است.
محمد ثمررخی گفت: میزان صادرات استان از گمرک کرمان در سال ۱۳۹۹ یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است.
او می افزاید: میزان صادرات محصولات استان کرمان در سال ۱۳۹۹ از سایر گمرکات کشور یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بوده است لذا تفاوت میزان صادرات محصولات استان از گمرک کرمان با سایر گمرکات کشور حدود ۴۰ میلیون دلار بوده است.
به گفته مدیرکل گمرک استان کرمان، در سال گذشته از گمرک استان حدود یک میلیارد دلار محصولات استان صادر شده در حالی که از سایر گمرکات حدود ۲ میلیارد دلار محصولات استان صادر شده است که نشان دهنده بیش از دو برابر شدن میزان صادرات محصولات استان در گمرکات سایر کشور است و طبق بررسی ها بیشترین صادرات استان از سایر گمرکات کشور مربوط به شمش مس و فراورده های مسی بوده است.
به گزارش ایسنا، ثمررخی می افزاید: میزان صادرات پسته در سال ۹۹ از سایر گمرکات کشور ۱۵۴ میلیون دلار بوده و در سال گذشته این عدد به ۸۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. صادرات پسته در سال گذشته فقط از گمرک استان کاهش نداشته بلکه از سایر گمرکات کشور نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/5652
اخبار مرتبط
نظرات شما