• چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ -
  • 07 June 2023

  • چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ -
  • 07 June 2023
تعهد به مسئولیت اجتماعی به نفع سرمایه‌گذاران است؛

شاخص های اخلاقی را جدی بگیرید

در شرکتی که متعهد به مسئولیت اجتماعی است، تنها منافع گروه‌های ذی‌نفع و سرمایه‌داران نیست که دنبال می شود. اما در نهایت، تلاش برای عمل به مسئولیت اجتماعی، به نفع سرمایه‌گذاران تمام می‌شود...

زمانی که می خواهید سهام شرکتی را در بورس بخرید، به چه نکاتی توجه می کنید؟ درآمدو هزینه ها، سوددهی شرکت ها، بازدهی هر سهم و عملکرد مالی و اطلاعات حسابداری، از عواملی است که می تواند بر خرید یا عدم خرید سهام شرکت ها اثر بگذارد. بعضی شرکت ها تمایلی به افشای اطلاعات حسابداری ندارند و صرفا آن را به سازمان هایی مثل مالیات و تامین اجتماعی ارائه می کنند. این درحالی است که اطلاعات حسابداری می تواند مسیر سرمایه داران را برای انتخاب سهام مورد نظر هموار کند.
تعهد یک واحد تجاری نسبت به پذیرش و گزارش نتایج ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، عاملی تعیین کننده در عملکرد مالی آن است. درواقع، با پذیرش تعهد به گزارشگری مسئولیت اجتماعی، بازار محصولات یک شرکت افزایش پیدا می کند و این به معنای ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران است. هرچه مسئولیت اجتماعی در شرکتی جدی گرفته شود، اطلاعات مالی بهتری از وضعیت شرکت تهیه می شود. اطلاعاتی که به سرمایه گذاران امکان می دهد شرایط شرکت ها را باهم مقایسه کنند و در نهایت، به بهترین گزینه برای سرمایه گذاری برسند.
در شرکتی که متعهد به مسئولیت اجتماعی است، تنها منافع گروه های ذی نفع و سرمایه داران نیست که دنبال می شود. اما در نهایت، تلاش برای عمل به مسئولیت اجتماعی، به نفع سرمایه گذاران تمام می شود.
پژوهشگران تلاش کرده اند در یک بررسی، اثرگذاری تعهد شرکت هابه مسئولیت اجتماعی بر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را بررسی کنند. نتایج این بررسی نشان می دهد وقتی شرکت ها منافع اجتماعی را فدای منافع گروه خاصی نمی کنند، که نشان از اخلاق مداری و انصاف شرکت هاست، کیفیت اطلاعات و قابلیت مقایسه آن ها افزایش پیدا می کند. پذیرش مسئولیت پذیری اجتماعی از طرف شرکت ها مستلزم افشای اطلاعات بیشتری است که باعث می شود نظارت بر عملکرد اجتماعی این شرکت ها، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات افزایش پیدا کند.
این پژوهشگران به تحلیل گران بازار سرمایه توصیه کرده اند شرکت های فعال در بورس را براساس شاخص های اخلاقی هم رتبه بندی کنند تا هزینه دسترسی به اطلاعات کاهش پیدا کند و سرمایه گذاران که منابعی محدود را در اختیار دارند، فرصت تخصیص بهتر آن را پیدا کنند.
برای مطالعه بیشتر مقاله «تاثیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های راهبردی بودجه و مالی در زمستان سال 1400 منتشر شده است
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/6728
اخبار مرتبط
نظرات شما