• سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024
سهم زنان و مردان از اشتغال بخش‌های اقتصادی؛

ورود زنان شاغل به صنعت شتاب گرفت

داده‌های بازار کار در بهار امسال نشان می‌دهد که هم سهم اشتغال مردان و هم جمعیت شاغل آن‌ها در بخش کشاورزی کاهش و در بخش‌های صنعت و خدمات افزایش یافته است. در مقابل، سهم اشتغال زنان تنها در بخش صنعت صعودی بوده و این سهم در دو بخش خدمات و کشاورزی روندی نزولی به خود گرفته است...

البته بررسی جمعیتی نشان می‌دهد که اگرچه سهم مردان در اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته اما تعداد مردان شاغل در این بخش افزایشی بوده است. به بیان دیگر، تعداد کل مردان شاغل افزایش یافته است اما این افراد بیش‌تر در بخش‌های صنعت و خدمات مشغول به کار شده‌اند.
کاهش سهم اشتغال مردان در بخش کشاورزی
در بهار 1402 سهم مردان از اشتغال بخش کشاورزی معادل با 16 درصد برآورد شده در حالی که این سهم در بهار سال گذشته 15.6 درصد بوده است. تعداد مردهای شاغل در بخش کشاورزی هم از 3 میلیون و 176 هزار نفر در بهار سال گذشته به 3 میلیون و 178 هزار نفر در بهار امسال افزایش پیدا کرده است.
در مقابل، سهم اشتغال مردان در بخش‌های صنعت و خدمات روندی صعودی به خود گرفته به طوری که این سهم در بخش صنعت از 34.4 درصد در بهار سال گذشته به 34.6 درصد در بهار امسال رسیده است. این رقم در بخش خدمات نیز با 0.2 واحد درصد افزایش در سه ماه ابتدایی سال 1402 رقمی معادل با 49.8 درصد را ثبت کرده است. جمعیت مردان شاغل در بخش‌های صنعت و خدمات نیز از روند صعودی برخوردار بوده است.
می‌توان گفت که کم‌شدن سهم بخش کشاورزی از اشتغال مردان با وجود افزایش تعداد آن‌ها در این بخش به این معنا است که مردان شاغل در سه ماه ابتدایی امسال بیش‌تر به بخش‌های صنعت و خدمات روی آورده‌اند و درواقع سرعت ورود مردان به این دو بخش بالاتر از سرعت ورود آن‌ها به بخش کشاورزی بوده است.
افزایش چشمگیر سهم اشتغال زنان در صنعت
سهم زنان از اشتغال در بخش کشاورزی در سال گذشته 16.5 درصد بوده و در بهار امسال معادل با 15.5 درصد شناسایی شده است. جمعیت زنان شاغل در این بخش نیز روند نزولی به خود گرفته و از 607 هزار نفر در بهار 1401 به 598 هزار نفر در بهار 1402 رسیده است.
در مقابل، سهم اشتغال زنان در بخش صنعت با صعودی چشم‌گیر مواجه شده به طوری که 2.1 واحد درصد افزایش یافته و به 25.4 درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که در سه ماه ابتدایی امسال بیش از 980 هزار زن در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند.
سهم زنان از اشتغال در بخش خدمات از 60.2 درصد در بهار سال گذشته به 59.2 درصد در بهار امسال نزول کرده اما تعداد زنان شاغل در این بخش بیش از 72 هزار نفر افزایش یافته است.
می‌توان گفت که علت چنین پیشامدی این است که زنان شاغل با شدت کمتری نسبت به بخش صنعت، وارد بخش خدمات شده‌اند. به عبارت دیگر، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته زنان بیش‌تری وارد بخش خدمات شده‌اند اما چون تعداد زنانی که وارد بخش صنعت شده‌اند از آن بیشتر است، سهم بخش خدمات از اشتغال زنان کاهش یافته است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8588
اخبار مرتبط
نظرات شما