• سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی؛

«صنایع متوسط‌‌» قد کشیدند

بررسی روند واحدهای‌تولیدی با مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ نشان ‌از قد کشیدن واحدهای تولیدی با مقیاس متوسط دارد. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد از نیمه سال گذشته تا مرداد سال جاری واحدهای در رده متوسط توانسته‌اند از واحدهای‌ کوچک و بزرگ مقیاس سبقت گیرند...

ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد که فاصله به وجود آمده میان واحدهای متوسط مقیاس از کوچک و بزرگ در حال افزایش است. در این خصوص می‌توان به نموار روند تولید این واحدها‌ در مردادماه انداخت، نمودار تولید این سه گروه نشان‌ می‌دهد که واحدهای متوسط مقیاس روند رو به رشد دارند، اما واحدهای کوچک و متوسط نسبت به ماه گذشته چرخش کرده‌اند و افت تولید داشته‌اند.
همواره این تصور وجود داشته که اندازه بنگاه‌ها بر رشد و عملکرد آنها اثرگذار است، تصوری که اخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند در یک سال اخیر تغییر کرده و تولید شرکت‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های 1398 تا اواسط ۱۴۰۰ شاهد رشد شرکت‌های متوسط بوده‌ایم. ‌ اما اواخر سال 1400 واحدهای بزرگ مقیاس مسیر خود را از واحدهای کوچک جدا کردند و تا تیر سال 1401 همزمان با واحدهای متوسط مقیاس شکل افزایشی داشتند، روندی که به مرور تغییر کرد و با افت تولید این واحده‌ها از نیمه سال گذشته شاهد در هم تنیدگی واحدهای بزرگ و کوچک و سبقت واحدهای متوسط مقایس از این دو گروه بودیم، روندی که تا مرداد سال جاری ادامه داشته است
رشد تولید شرکت‌های متوسط در حالی در یک‌سال گذشته ثبت شده که همواره تصور می‌شد یکی از ویژگی‌های که بر عملکرد بنگا‌ه‌ها اثرگذار است اندازه آنها است. این به معنی آن است که بنگاه‌های بزرگتر به واسطه دسترسی راحت‌تر به منابع مالی و تسهیلات بانکی، فعالیت در بازارهای کمتر رقابتی، دسترسی بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی، دارای قدرت چانه‌زنی و رانت‌های دیگرازموقعیت متفاوتی نسبت به بنگاه‌های دیگر برخوردار هستند. از طرفی این شائبعه وجود دارد که سهم عمده ارزش تولید صنعتی در کشور برای شرکت‌های بزرگ است‌ و تغییرات تولید آنها مهمترین شکل دهنده تغییرات شاخص کل تولید است. اما روند بنگاه‌های متوسط در یکسال گذشته نشان داد که معیارها و ملاک در نظر گرفته شده برای تولید تنها به اندازه بنگاه‌ها وابسته نیست.
اما طبقه‌بندی بنگاه‌های تولیدی بر چه متر و معیاری صورت می گیرد؟ براساس این گزارش برای طبقه‌بندی بنگاه‌ها بر اساس اندازه‌ از ارزش‌ فروش شرکت‌ها در دو سال اخیر استفاده شده است. به گونه‌ای که بنگاه‌هایی‌ که از نظر ارزش فروش آنها در دو سال اخیر در ۴۰ درصد پایین‌ قرار داشته‌اند، بنگاه‌های‌ کوچک، بنگاه‌هایی‌ که در ۲۰ درصد بالا قرار داشته‌اند، بنگاه‌های‌ بزرگ و مابقی‌ در بنگاه‌های متوسط طبقه‌ بندی‌شده‌اند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8675
اخبار مرتبط
نظرات شما