• جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023

  • جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023
ارزیابی وضعیت تولید واحدهای صنعتی در مرداد؛

رشد منفی تولید در «واردات محورها»

ارزیابی وضعیت تولید واحدهای صنعتی با توجه به میزات وابستگی به واردات نشان می‌دهد، با سقوط صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات دارند «واردات محور» در مرداد سال جاری این گروه با صنایع که وابستگی کمتری به واردات دارند در یک نقطه به یکدیگر رسیدند...

طی ماه‌های گذشته واردات محورها همواره با اختلاف بالا از دسته دوم قرار داشتند، روندی که مردادماه منفی شد.
بررسی وضعیت صنایع واردات محور شدید نشان می‌دهد این دسته در مرداد سال گذشته به قله رشد رسید، اما پس از یک دوره نوسان این گروه در مرداد سال جاری به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای سال گذشته رسید و با گروه که وابستگی کمتری به واردات دارند در یک نقطه به یکدیگر رسیدند.
قسمت‌های هاشور کمرنگ خورده دوره‌هایی را مشخص می‌کند که رشد تولید در شرکت‌های وابسته به واردات پایین‌تر از سایر شرکت‌های با وابستگی کمتر به واردات بوده است و در آن دوره‌ها موانع وارداتی مانع بالقوه رشد تولید به‌ حساب می‌آید و دوره‌هایی که هاشور پررنگ خورده اثر محدودیت واردات عمیق‌تر است (همبستگی منفی بین وابستگی به واردات و رشد بیشتر است).
با توجه به اینکه درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند بر روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد. برای اینکه اثر واردات بر رشد تولید صنایع مشخص شود شرکت‌ها بر اساس درجه وابستگی به واردات (در اینجا نسبت نهاده‌های وارداتی به تولید تعریف شده است) به دو گروه واردات محور شدید و واردات محوری کم تقسیم شده‌اند و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف با هم مقایسه شده است.
با این شرایط می‌توان گفت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همواره رشد تولید شرکت‌های واردات محور بیشتر از سایر شرکتها بوده است. محدودیت در محصولات وارداتی جایگزین، اصلی‌ترین عامل رشد تولید شرکت‌های واردات‌ محور محسوب می‌شود. در سه‌ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز همین الگو تکرار شده است. به گزارش اکوایران؛ در سه ماهه منتهی به تیر ماه نیز اگرچه رشد تولید شرکت‌های واردات محور مثبت و رشد گروه دیگر منفی بوده است، اما اختلاف رشد این دو گروه رو به کاهش است و در مردادماه رشد هر دو گروه منفی شده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8714
اخبار مرتبط
نظرات شما