• جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023

  • جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023
اول تا دهم مهرماه؛

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام میدکو

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تعیین شد...

بر اساس تعیین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه که با نماد میدکو(خاورمیانه) مشخص شد.
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با توجه به افزایش
سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8765
اخبار مرتبط
نظرات شما