• دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ -
  • 15 July 2024

  • دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ -
  • 15 July 2024
روایت مرکز پژوهش های مجلس از امنیت سرمایه گذاری؛

سرمای سخت سرمایه گذاری در زمستان 1401

آخرین شاخص پایش امنیت سرمایه‌گذاری منتشرشده نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از خود بدتر شده و همچنان در وضعیت نامناسب قرار دارد...

آمارهای منتشر شده از امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد وضعیت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ نامناسب‌تر شده است. این آمار به صورت فصلی از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر می شود. طبق این داده ها، «عملکرد دولت» نامناسب‌ترین و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر در زمستان سال گذشته بوده است.
معرفی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری
یکی از شاخص‌هایی که امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور رصد می‌کند شاخص پایش امنیت سرمایه‌گذاری منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است. روش محاسبه این شاخص به این صورت است که ۳۸ مولفه آماری و پیمایشی را جمع‌آوری کرده سپس آن‌ها را در ۷ گروه دسته‌بندی می‌کنند. این ۷ گروه در حقیقت نماگر‌هایی هستند که وضعیت کلی سرمایه‌گذاری در کشور را نشان می‌دهند. در نهایت میانگین این ۷ گروه نشان دهنده رقم شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.
تمامی مولفه‌ها و نماگرهای این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰ به خود می‌گیرند. به تبع آن شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری نیز به همین منوال ارزیابی می‌شود. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود نشان از بهبود اوضاع آن مولفه یا نماگر دارد.
بهبود امنیت سرمایه‌گذاری کشور در زمستان ۱۴۰۱
آخرین آمار منتشر شده از این شاخص در زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کشور به عدد ۶.۱ رسیده است که نسبت به زمستان سال گذشته ۰.۱۸ واحد بدتر شده است. این شاخص نه تنها نسبت به سال گذشته خود وضعیت نامناسب‌تری پیدا کرده است بلکه در کل نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
عملکرد دولت بهبود یافت
همانطور که گفته شد این شاخص از هفت نماگر تشکیل شده که نمای کلی از مهمترین ابعاد تشکیل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ارائه می‌دهند. این نماگرها شامل «عملکرد دولت»،‌ «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»،  «ثبات اقتصاد کلان»، «شفافیت و سلامت اداری»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است.
در میان نماگرهای امینت سرمایه‌گذاری، نامناسب‌ترین وضعیت مربوط به «عملکرد دولت» است. این نماگر از عدد ۷.۴۸ در در زمستان ۱۴۰۰ به عدد ۷.۴۵ در زمستان سال گذشته رسیده است. با وجود بهبود شرایط همچنان وضعیت این نماگر در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نامناسب تری نسبت به دیگر نماگرها است.
از طرف دیگر نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» قرار دارد که مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به دیگر نماگرهای این شاخص دارد. این نماگر از ۴.۱۷ در زمستان ۱۴۰۰ به عدد ۴.۶۵ در زمستان سال گذشته رسیده است. آمارها نشان می‌دهد با اینکه وضعیت این نماگر نسبت به سال پیش از خود بدتر شده اما در وضعیت تقریبا مناسب تری نسبت به سایرین قرار دارد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8769
اخبار مرتبط
نظرات شما