• جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023

  • جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023
سهم بخش های اصلی اقتصادی از تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۲؛

چقدر از کیک اقتصاد ایران دستپخت «نفت» است؟

در بهار امسال سهم بخش «نفت و گاز» از تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم بخش «کشاورزی» و «صنعت و معدن» کاهش یافته است...

کیک اقتصاد ایران در بهار امسال 6.2 درصد نسبت به بهار سال گذشته بزرگ‌تر شده است. به عبارت دیگر، تولید کالا و خدمات در کشور از 357 هزار میلیارد تومان در بهار 1401 به 380 هزار میلیارد تومان در بهار 1402 افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی از روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یکی از این روش‌ها، «ارزش افزوده» است. در روش ارزش افزوده، مجموع ارزش کالا و خدمات تولید شده در گروه‌های مختلف اقتصادی به دست می‌آید. ارزش افزوده به معنای افزایش ارزش پولی یک کالا یا خدمت به دلیل اعمال تغییراتی روی آن در جریان فرایند تولید است. گروه‌های عمده اقتصادی در این روش شامل «کشاورزی»، «نفت و گاز»، «صنعت و معدن» و «خدمات» می‌شود.
سهم هر یک از این گروه‌ها از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که هر بخش چقدر در تولید کشور نقش داشته است.
افزایش سهم «نفت و گاز» از کیک اقتصاد ایران
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در بهار امسال به 380 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 10.19 درصد از آن به واسطه تولید «نفت و گاز» محقق شده است. این رقم،‌ بالاترین رشد سهم در میان گروه‌های اقتصادی است. این در حالی است که سهم این بخش از تولید اقتصادی در بهار سال گذشته کمتر از این رقم و برابر با 9.3 درصد بوده است.
بنابراین در بهار 1402 سهم بخش نفت و گاز از کیک اقتصاد کشور افزایش یافته است.
بیشترین سهم از میان گروه‌های عمده اقتصادی به «خدمات» تعلق دارد که بیش از نیمی از کیک اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد. تولیدات بخش خدمات از حدود 208 هزار میلیارد تومان در بهار 1401 به بیش از 221 هزار میلیارد تومان در بهار امسال رسیده است. به عبارت دیگر، سهم این بخش از کیک اقتصاد ایران از 58.24 درصد به 58.25 درصد افزایش یافته است.
کاهش سهم «کشاورزی» و «صنعت و معدن» با وجود افزایش تولیدات
سهم دو گروه «کشاورزی» و «صنایع و معادن» از کیک اقتصاد در اولین فصل امسال کاهش یافته است.
تولیدات گروه کشاورزی از نزدیک به 33.9 هزار میلیارد تومان در بهار 1401 به 34.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما سهم این بخش 0.36 واحد درصد کمتر شده و به 9.14 درصد رسیده است.
اتفاق مشابهی برای بخش «صنایع و معادن» رخ داده به طوری که تولیدات این بخش از 82 هزار میلیارد تومان در بهار گذشته به 85 هزار میلیارد تومان در بهار امسال رسیده اما سهم آن از تولید اقتصاد 0.55 واحد درصد کم شده است.
علت کم شدن سهم این دو بخش از اقتصاد با وجود افزایش تولیدات آن‌ها می‌تواند این مسئله را نشان دهد که سرعت رشد سایر بخش‌های اقتصاد مثل «نفت» و «خدمات» از سرعت رشد «کشاورزی» و «صنعت و معدن» بالاتر بوده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8776
اخبار مرتبط
نظرات شما