• جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023

  • جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ -
  • 08 December 2023
بخش خدمات موتور پیشران رشد در بهار ۱۴۰۲؛

سهم ناچیز صنایع و معادن در رشد اقتصادی بهار

بررسی ها نشان می دهد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی بهار امسال بخش خدمات داشته و سهم صنایع و معادن در این رشد اندک بوده است...

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی در بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که نسبت به بهار سال گذشته بالاتر بوده است. طبق آمارها بخش خدمات بیشترین سهم و بخش کشاورزی کمترین سهم را در رشد اقتصادی بهار سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.
یکی از مهمترین عواملی قدرت هر اقتصادی را نشان می‌دهد میزان تولید ناخالص داخلی آن است. تولید ناخالص داخلی در حقیقت همان میزان کل تولیدات افراد یک کشور است. در محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی معمولا از یک سال پایه استفاده می‌کنند و قیمت‌ها را بر اساس یک سال مشخص محاسبه می‌کنند که باعث می‌شود اثر تورم از میزان تولید خارج شود.  
تغییرات میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته به قیمت های ثابت سال پایه را به عنوان رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. افزایش رشد اقتصادی به معنای بیشتر شدن میزان تولید و اصطلاحا بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد است.
رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی بهار امسال
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی فصل اول ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد اقتصادی در فصل اول سال گذشته ۱.۹ درصد بوده که در سال جاری ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
اثرگذاری بالای بخش نفت بر رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲
در بهار امسال بیشترین بار رشد اقتصادی بر دوش بخش خدمات بوده و کمترین سهم نیز در بخش کشاورزی رخ داده است. به عبارت دیگر از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی بهار سال جاری ۳.۶ واحد درصد آن مربوط به بخش خدمات بوده است به این معنا که اگر رشد بخش خدمات صفر بود رشد اقتصادی ۲.۶ درصد می‌شد. یعنی بخش خدمات به اندازه ۳.۶ واحد درصد در رشد اقتصادی سهم داشته است. به طریق مشابه سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی در این فصل ۰.۲ واحد درصد بوده است.
بخش نفت و صنایع و معادن نیز به ترتیب سهمی معادل ۱.۵ و ۰.۸ واحد درصد از کل رشد اقتصادی را در بهار ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب توجه در بخش نفت این است که سهم بخش نفت از کل تولید ناخالص داخلی کشوردر بهار امسال معادل با ۰.۱ است اما توانسته بر روی یک چهارم از رشد اقتصادی اثرگذار باشد. به عبارت دیگر افزایش درآمد نفتی در بهار امسال به قدری بوده که توانسته اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی بگذارد. اما این تغییر در بهار سال گذشته به چه نحوی رقم خورده بود؟
سهم ناچیز صنایع و معادن در رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۱
طبق داده های بانک مرکزی در خصوص آمار رشد اقتصادی در بهار 1401 سهم خدمات از رشد ۱.۹ درصدی اقتصاد در آن تاریخ ، ۱.۴ واحد درصد بوده است. بعلاوه سهم بخش کشاورزی نیز از رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ همانند بهار امسال ۰.۲ واحد درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار سال گذشته بخش نفت سهم ۰.۳ واحد درصدی از کل رشد اقتصادی کشور را داشته است. از سوی دیگر آمارها گویای آن است که بخش صنایع و معادن هیچ اثری بر رشد اقتصادی در بهار 1401 نداشته‌اند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/8804
اخبار مرتبط
نظرات شما